Maxnet บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจากทีทีแอนด์ที สร้างมาตรฐานความเร็วใหม่ขั้นต่ำต้อง 2 Mbps

โดย shyboy | 11 มิถุนายน 2551 เมื่อ 01:43 น. | อ่าน 42
ทีทีแอนด์ที เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยยกระดับมาตรฐานความเร็วของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ขั้นต่ำต้องเป็น 2 Mb เท่านั้น

                บริษัท   ทีทีแอนด์ที   ซับสไครเบอร์  เซอร์วิสเซส  จำกัด  ในเครือทีทีแอนด์ที  เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน    โดยยกระดับมาตรฐานความเร็วของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต   ขั้นต่ำต้องเป็น 2 Mb  เท่านั้น  บริษัทฯ จึงได้ออกโปรโมชั่นใหม่ “แม็กซ์เน็ตเพิ่มความเร็วสปีดขั้นต่ำ 2 Mb”  และเพิ่มสปีดจากเดิม  1   เมกเป็น  2  เมก  (Mb)  ในราคา   590   บาทเท่าเดิม  ซึ่งในขณะนี้มีเพียง   Maxnet  รายเดียวเท่านั้นที่ให้บริการด้วยความเร็วขั้นต่ำ  2   เมก (Mb)  ในราคา  590  บาท  ทั้งนี้แม็กซ์เน็ตได้เตรียมปรับความเร็วให้ผู้ใช้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ   ทั้งในส่วนของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่มาใช้แม็กซ์เน็ต  (Maxnet)  บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต   ตั้งแต่วันที่   9   มิถุนายนนี้เป็นต้นไป   ดังคำว่า   ติดสปีดให้ชีวิต    ซึ่งแม็กซ์เน็ตมีความมุ่งมั่นในการปรับเพิ่มความเร็วเพื่อยกระดับมาตรฐานความเร็วให้สูงขึ้น   และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในภาพรวม   ทั้งผู้ใช้บริการ และผู้พัฒนา   content   ตรงกับความต้องการ   ในการใช้งานปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้แม็กซ์เน็ต (Maxnet)   ยังได้เตรียมขยายพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ   ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีกลุ่มฐานลูกค้าที่โตมากขึ้น   แบบก้าวกระโดดไม่ต่ำกว่า   600,000   รายภายในปีนี้อย่างแน่นอน


 


                นายประจวบ   ตันตินนท์   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท   ทีทีแอนด์ที   ซับสไครเบอร์   เซอร์วิสเซส   จำกัด   กล่าวว่า จากต้นปี   2551   ที่ผ่านมาในภาพรวมตลาดมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยมากกว่า   10   ล้านราย  เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา   จะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได   มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งธุรกิจการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต   ยังถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวอีกมาก    อีกทั้งภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีคอมพิวเตอร์ และใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น   ดังนั้นแม็กซ์เน็ต   (Maxnet)   จึงต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่   ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วขั้นต่ำ  2  Mb  (โดยยังคงราคาเดิม 590 บาท)   เพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมากขึ้นและทัดเทียมต่างประเทศ    สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน   ที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน  หรือการค้นหาข้อมูลให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน   ที่น้ำมันมีราคาแพง   เมื่อเราสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต    ทั้งในเรื่องธุรกิจ   และเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น   ก็จะช่วยลดการเดินทาง   และประหยัดพลังงานลงได้  ในการยกระดับมาตรฐานความเร็วให้สูงขึ้นในครั้งนี้   แม็กซ์เน็ตยังได้ทำการปรับเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตให้มีการพัฒนาเพื่อการรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เช่น   การพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมสัญญาณ    ประสิทธิภาพโครงข่าย Broadband   จำนวนแบนวิธ   (Bandwidth)   ที่มากขึ้น   การพัฒนาด้าน   Engineering   รวมถึงการปรับปรุงการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   ซึ่งทางแม็กซ์เน็ต    ได้ทุ่มงบประมาณส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเป็นจำนวนเงินกว่า   200   ล้านบาท

About Author

shyboy

shyboy

Partners