ดีแทครับมอบรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ รับผิดชอบเสียภาษีดีเด่นเพื่อประเทศ

โดย nookzz | 31 สิงหาคม 2555 เมื่อ 13:26 น. | อ่าน 33

ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือดีแทค ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์  จากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์  ปี 2554 โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้เสียภาษีคุณภาพให้ภาคเอกชนและบุคคลธรรมดา ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมผู้เสียภาษีให้ภูมิใจพร้อมกับตระหนักในคุณค่าของการทำความดีรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทและบุคคลที่ได้รับรางวัลได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เสียภาษีที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมาจากตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งเป็นผู้ที่มีการเสียภาษีในระดับที่ดีและมีคุณภาพจากทั่วประเทศ ประจำปี 2554


dtac receives Taxpayer Recognition Award 2011

Dr. Darmp Sukontasap, Chief Corporate Affairs Officer of Total Access Communication PLC. (dtac), recently accepted the Taxpayer Recognition Award 2011 from Miss Yingluck Shinawatra, Prime Minister. The presentation ceremony was organized by the Revenue Department to honor both individual and corporate taxpayers for having the best tax payment practices in 2011.

About Author

nookzz

nookzz

Partners