ทีทีแอนด์ทีส่งแม็กซ์เน็ตทีวีดอตทีวีประกาศภารกิจช่วยโลก ตามแนวคิด GO GREEN

โดย shyboy | 5 มิถุนายน 2551 เมื่อ 03:22 น. | อ่าน 8
TT&T ส่ง Maxnettv.tv เว็บไซต์ที่เน้นความหลากหลายสำหรับชุมชนคนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เปิดโครงการใหม่กับแม็กซ์เน็ตทีวี โก กรีน (MaxnetTV GO GREEN)

บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ส่ง Maxnettv.tv เว็บไซต์ที่เน้นความหลากหลายสำหรับชุมชนคนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เปิดโครงการใหม่กับแม็กซ์เน็ตทีวี โก กรีน (MaxnetTV GO GREEN) ที่ต้องการให้คนไทยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   และกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องการหวงแหนธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และป้องกันการทำลายธรรมชาติ   โดยเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์และกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  ระหว่างพันธมิตรและสมาชิกแม็กซ์เน็ตทีวี  โดยการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Maxnettv จากทั่วประเทศ


 


นายประจวบ ตันตินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด  กล่าวว่า การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของบริษัท  เราได้ตระหนัก  และให้ความสำคัญต่อการให้บริการในพื้นที่ภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน   ดังนั้นในปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  ทีทีแอนด์ทีจึงได้ส่ง แม็กเน็ตทีวีตัวแทนที่เข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง  ของช่องทางให้กลุ่มคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้ประกอบเป็นกลุ่มสังคมของผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายในปัจจุบัน  ดังนั้น  โครงการแม็กซ์เน็ตทีวี โก กรีน (MaxnetTV GO GREEN) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในการเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่แนวคิดดีดี โครงการดีดี  ออกสู่สายตาคนทั่วไป ที่สำคัญโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อคืนสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมที่เป็นรูปธรรม  ด้วยการลงมือทำร่วมกัน  ทั้งกลุ่มของทีทีแอนด์ทีและประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ


 


นายประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจแม็กซ์เน็ตทีวีโกกรีน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วน กรีนทิปส์ (Green Tips) ที่รวบรวมสารพันไอเดียจากกลุ่ม ศิลปิน ดารา ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ที่นำเสนอแนวคิด ไอเดียที่จะช่วยลดโลกร้อน หรือดูแลสิ่งแวดล้อม ส่วนของ กรีนไอเดีย (Green Ideas) ซึ่งเป็นโซนกิจกรรม  ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแม็กซ์เน็ตทีวีได้มีโอกาสแชร์ความคิดเห็นที่หลากหลาย  สำหรับรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกของการรักและดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และส่วนที่ 3  ซึ่งเป็นโซนภารกิจช่วยโลก   กรีนมิชชั่น (Green Missions) เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของแม็กซ์เน็ตทีวี  และสมาชิกที่จะออกปฏิบัติภารกิจช่วยโลกอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยภารกิจย่อยต่างๆ มากมาย  ได้แก่ ภารกิจถุงผ้าช่วยโลก  ภารกิจปลูกป่าชายเลน  เป็นต้น 


 


“โดยกิจกรรมแม็กซ์เน็ตทีวีโกกรีนได้มีการดำเนินโครงการนำร่องไปแล้ว   โดยแม็กซ์เน็ตทีวีได้จับมือกับพันธมิตรติวเตอร์ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนรัชดาวิทยา เชียงใหม่ (RAC CM) ร่วมปฏิบัติภารกิจรณรงค์การใช้ถุงผ้า  เพื่อลดปริมาณขยะและถุงพลาสติก  บริเวณถนนคนเดิน  ประตูท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่  โดยนำสมาชิกแม็กซ์เน็ตทีวี  นักเรียน  และบรรดาติวเตอร์  จำนวนเกือบร้อยชีวิต  ร่วมเดินรณรงค์   พร้อมจำหน่ายถุงผ้า เพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนช้าง  และกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือธรรมชาติ   ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งโครงการแม็กซ์เน็ตทีวีโกกรีน  สามารถตรวจสอบข้อมูลคอนเทนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ที่ www.MaxnetTV.TV ส่วนโครงการแม็กซ์เน็ตทีวียังเปิดกว้าง  ที่จะเป็นช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์  แพร่ภาพโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ หน่วยงานใด  หรือโรงเรียนใด ต้องการมีกิจกรรมร่วมกับแม็กซ์เน็ตทีวี   หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยโลก สามารถติดต่อได้ที่ maxnettv@ttt.co.th” นายประจวบกล่าวในที่สุด

About Author

shyboy

shyboy

Partners