ดีแทคเพิ่มค่าครองชีพพนักงานทั่วประเทศยุคสินค้าแพง

โดย shyboy | 3 มิถุนายน 2551 เมื่อ 15:11 น. | อ่าน 26
ดีแทค ตอกย้ำเป็น People Organization ประกาศเพิ่มค่าตอบแทนการทำงานในรูปของค่าครองชีพให้พนักงานประจำดีแทคทุกคน ทุกตำแหน่ง ทั่วประเทศ คนละ 1,500 บาท

3 มิถุนายน 2551 – ดีแทค ดูแลพนักงานในช่วงเศรษฐกิจรัดตัว ตอกย้ำเป็น People Organization พนักงานอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ประกาศเพิ่มค่าตอบแทนการทำงานในรูปของค่าครองชีพให้พนักงานประจำดีแทคทุกคน ทุกตำแหน่ง ทั่วประเทศ คนละ 1,500 บาท ตั้งแต่รอบเงินเดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นไป


 


ซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค เปิดเผยว่าตั้งแต่รอบเงินเดือนของเดือนมิถุนายน 2551 นี้เป็นต้นไป พนักงานประจำดีแทค 5,500 คนทั่วประเทศ จะได้รับค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกคนละ 1,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานจากภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา


 


“การเป็น People Organization ที่แท้จริง องค์กรจะต้องสามารถดูแลพนักงานได้ทั้งในแง่ของโอกาสในการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการทำงาน รวมถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน และที่สำคัญจะต้องสามารถดูแลกันได้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ นโยบายเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานครั้งนี้ แม้จะทำให้ดีแทคมีค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานในแต่ละเดือนสูงขึ้นอีกประมาณเดือนละกว่า 8 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับความพึงพอใจของพนักงาน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานและครอบครัว ซึ่งจะนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้ว เราเชื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าคำว่าคุ้มค่า” ซีอีโอดีแทคกล่าว


 


นอกจากการเพิ่มค่าครองชีพให้พนักงานทั่วประเทศในครั้งนี้ ดีแทคยังคงรักษาสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานอย่างเต็มที่ เช่น ค่าน้ำมัน ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน ค่าโทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners