โมโตโรล่าบริจาคเงิน 69 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เสฉวน ประเทศจีน

โดย shyboy | 3 มิถุนายน 2551 เมื่อ 14:40 น. | อ่าน 14
โมโตโรล่าให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินบริจาคทั้งสิ้น 69 ล้านบาท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร

กรุงเทพ ฯ – 3 มิถุนายน 2551 – โมโตโรล่าให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินบริจาคทั้งสิ้น 69 ล้านบาท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุ นอกจากนั้น พนักงานของโมโรโรล่าในประเทศจีนและจากทั่วโลกยังได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบกับกองทุนที่ทางบริษัทได้จัดตั้งขึ้นด้วยจำนวนเงินเบื้องต้นกว่า 18 ล้านบาท

นับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โมโตโรล่าได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารในมณฑลเสฉวนเพื่อนำบริการด้านการสื่อสารไปสู่พื้นที่ประสบเหตุ  ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมอันล้ำสมัย โมโตโรล่าได้ให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ประสบภัยโดยการบริจาคอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานราชการและผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่ และยังได้ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารแก่พื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว


 

ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในจีนตั้งแต่ปี 2530 โมโตโรล่ามุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนและบริจาคเงินในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็คต์โฮป การบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2541 เหตุการณ์โรคซารส์ระบาด และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทเป็นที่เป็นยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศจีน

About Author

shyboy

shyboy

Partners