ดีพีซี ลงนามประนีประนอมยอมความคดีโรมมิ่งกับดีแทค ยอมจ่ายค่าปรับ 3 พันล้านบาท

โดย shyboy | 30 พฤษภาคม 2551 เมื่อ 17:51 น. | อ่าน 7
ดีแทคลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ ดีพีซี โดยตกลงจะชำระเงินจำนวน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) แก่ดีแทค

30 พฤษภาคม 2551 บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค ได้แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ดีแทคได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ ดีพีซี แล้วในวันนี้ (30 พ.ค. 51) เพื่อยุติข้อพิพาททั้งปวง ทั้งที่คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วและที่ยังค้างพิจารณาอยู่ ตามสัญญายกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดให้บริการ (Agreement to Unwind the Service Provider Agreement) โดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ ดีพีซีตกลงจะชำระเงินจำนวน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ดีแทค โดยดีพีซีตกลงยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดให้บริการและปลดภาระผูกพันทั้งหมดของดีแทค และดีแทคตกลงจะเพิกถอนข้อเรียกร้องที่ยังค้างอยู่ตามคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 36/2546 ตามที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 3 วันทำการ


 


การตกลงประนีประนอมยอมความระหว่างดีแทคและดีพีซีดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังอนุญาโตตุลาการได้มีคำตัดสินชี้ขาดจากคดีความที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากดีแทคได้โอนสิทธิและหน้าที่การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCN 1800 ตามสัญญาสัมปทาน โดยโอนความถี่บางส่วนกลับไปให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้สัมปทาน และ กสท ได้แบ่งคลื่นความถี่ให้กับดีพีซี เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือโดยใช้เครือข่ายของดีแทค ซึ่งในสัญญาระบุว่าดีพีซีจะต้องชำระเงินค่าตอบแทนในการโอนสิทธิและหน้าที่และค่าใช้เครือข่ายของดีแทคให้กับดีแทคเป็นงวด ๆ ทั้งสิ้น 8 งวด แต่หลังจากที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ามาถือหุ้นในดีพีซี ก็มีการค้างชำระใน 4 งวดสุดท้าย ได้แก่ งวดที่ห้า 16.9 ล้านเหรียญสหรัฐ งวดที่หก 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐ งวดที่เจ็ด 40.63 และงวดที่แปด 46.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคำตัดสินชี้ขาดให้ดีพีซีชำระเงินงวดที่ 6, 7 และ 8 ให้แก่ดีแทค เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา


 


ซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่าบริษัทพอใจต่อข้อตกลงดังกล่าวเพราะไม่ต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลซึ่งอาจใช้เวลานาน โดยบริษัทมีแผนที่นำเงินที่ได้รับไปเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนในระบบ 3G ต่อไป”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners