ทรู เดินหน้าโครงการพัฒนาบุคลากร จัดหลักสูตร MBA “Retail Management” เพื่อพนักงานประเดิมรุ่นแรก 35 คน

โดย shyboy | 30 พฤษภาคม 2551 เมื่อ 00:16 น. | อ่าน 9
ทรู เดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ล่าสุดร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้แนวทางการศึกษาแก่พนักงานทรู ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์

(กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2551)  : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์  (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหาร และนายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ที่ 6 จากซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  เดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ล่าสุดร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้แนวทางการศึกษาแก่พนักงานทรู ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าปลีก ภาคภาษาอังกฤษหลักสูตร 4 ปี หรือ MBA “Retail Management” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทรู กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยนักศึกษารุ่นแรกที่ผ่านการคัดเลือกจะใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

About Author

shyboy

shyboy