1 ทศวรรษ "สำนึกรักบ้านเกิดฯ" ดีแทคเดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน

โดย shyboy | 20 พฤษภาคม 2551 เมื่อ 16:08 น. | อ่าน 79
1 ทศวรรษ "สำนึกรักบ้านเกิดฯ"
ดีแทคเดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง จัดประกวดแผนกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด”

20 พฤษภาคม 2551 – ดีแทค จัดประกวดแผนกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ สนับสนุนเยาวชนในโครงการรวมกลุ่มความร่วมมือนำเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิดด้วยทุนสนับสนุนกิจกรรมจากดีแทค และเพื่อสานต่อแนวทางของโครงการให้เยาวชนเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป


 


นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริหารดีแทคและ ประธานผู้ก่อตั้งโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน กล่าวว่า “ความพยายามในการทำโครงการนี้ได้ดำเนินมาเกินครึ่งทางแล้ว และได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา เรารู้ว่าการทำโครงการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ไม่ใช่สิ่งที่จะทำเพียงวันสองวัน หรือปีสองปีเท่านั้น แต่เราทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิบปีจนมีเครือข่ายเยาวชนจากทั่วประเทศที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน วันนี้เวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่มูลนิธิและดีแทคได้ร่วมแรงร่วมใจทำลงไปนั้นไม่ได้สูญเปล่า และคิดว่าสังคมก็คงจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเป็นแท้จริงเป็นรูปธรรม”


 


ในโอกาสครบรอบ 10 ปีมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดฯ ในปีนี้ ดีแทคจึงมีแนวคิดที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโครงการ โดยจะส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนโครงการฯ มีแนวความคิดในการทำประโยชน์ เพื่อพัฒนาและตอบแทนบ้านเกิดด้วยการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน โดยจัดให้มีการประกวดแผนงานกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนจับกลุ่มกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามแนวความคิดและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากการรวมตัวกันของพี่น้องในชุมชน


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์ของดีแทค กล่าวว่าการประกวดแผนกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยจะเป็นเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดทั้งหมดหรือร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นที่ตนอยู่หรือรู้จักมาร่วมทีมก็ได้ เพื่อคิดกิจกรรมทำความดีพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตน และนำเสนอกิจกรรมขอทุนในการดำเนินงานจากดีแทค โดยดีแทคจะทำการคัดเลือกกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด 2 กิจกรรม เพื่อมอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อบ้านเกิด กิจกรรมละ 100,000 บาท พร้อมรางวัลแก่ทีมเพื่อเป็นกำลังใจอีกทีมละ 20,000 บาท โดยเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ สามารถส่งโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที 10 มิถุนายน 2551 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com


 

ปัจจุบัน มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 543 คน และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 456 คน จากจำนวนเยาวชนในโครงการทั้งสิ้น 999 คน โดยเยาวชนที่จบการศึกษาแล้วทั้ง 6 รุ่น ได้นำประสบการณ์ความรู้ไปพัฒนาแผ่นดินในหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ครูอาจารย์ นักวิชาการ ทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ และดีแทคยังคงได้ให้การสนับสนุนทุนการศีกษาแก่เยาวชนในโครงการที่เหลือทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ได้ให้ทุนการศึกษาเท่านั้น ในแต่ละปีดีแทคยังสนับสนุนกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนซึ่งจัดขึ้นทุกปีอีกด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners