ไปรษณียไทยอัพโหลดโลจิสโพสต์ทะลุพิกัด ส่งของน้ำหนักเกิน 200 กก. ได้แล้วทั่วไทย

โดย shyboy | 14 พฤษภาคม 2551 เมื่อ 19:47 น. | อ่าน 802
ไปรษณีย์ไทยเพิ่มสมรรถนะบริการโลจิสโพสต์ สามารถฝากส่งสิ่งของน้ำหนักเกินพิกัด 200 กิโลกรัม ตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทยเพิ่มสมรรถนะบริการโลจิสโพสต์ สามารถฝากส่งสิ่งของน้ำหนักเกินพิกัด 200 กิโลกรัม ตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำร่องอัตราพิเศษสำหรับชาวเกาะ


ทั้งที่เป็นต้นทางและปลายทาง รวมทั้งราคาพิเศษเหมารถเข็นเฉพาะนิสิตนักศึกษา


          นางปริษา ปานะนนท์  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า บริการโลจิสโพสต์ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากผู้ใช้บริการ หลังจากเปิดให้ บริการมาร่วม 10 เดือนโดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ฝากส่งสิ่งของสำเร็จรูป 23 รายการ คำนวณตามระยะทางแบ่งเป็น 10 โซนปลายทาง และฝากสิ่งของอื่นคิดค่าบริการตามพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม และโซนปลายทาง ซึ่งในไตรมาสแรกของปีนี้มียอดผู้ใช้บริการรวมสูงถึง 55,000 รายการ


            “นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 200 กิโลกรัมได้แล้ว ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยจะคิดค่าธรรมเนียม 2 ช่วงราคาคือ คิดค่าบริการตามพิกัดน้ำหนักและโซนปลายทางในอัตรา 200 กิโลกรัมแรก และคิดค่าบริการในส่วนที่เกิน 200 กิโลกรัม เสมือนเป็นการฝากสิ่งใหม่เป็นชิ้นถัดไป ทั้งนี้สิ่งของที่ฝากส่งต้องสามารถส่งต่อไปยังปลายทางได้ตามระบบงานปกติ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่ง”


            นอกจากนี้ ยังได้กำหนดอัตราค่าบริการใหม่สำหรับส่วนที่เพิ่มกรณีฝากส่งต่อทางเรือจากต้นทางหรือปลายทางเฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะช้าง ในอัตราเหมาจ่ายต่อชิ้น 3 ราคาคือ 100 บาท  300 บาท และ 500 บาท ตามพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. 100 กก. และเกิน 100 กก.ขึ้นไป ตามลำดับ ทำให้ผู้ฝากส่งประหยัดมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า ส่วนหมู่เกาะอื่น ๆ จะไม่เสียค่าบริการส่วนเพิ่มข้างต้นแต่อย่างได พร้อมกันนี้ยังมีข่าวดีสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่สามารถใช้บริการโลจิสโพสต์ในอัตราพิเศษแบบเหมาจ่ายเป็น Roll Pallet แยกตามโซนในราคา 500 – 1,000 บาท เท่านั้น โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวจะใช้เฉพาะช่วงทดลองให้บริการเป็นเวลา 6 เดือน จนถึงกลางเดือน ต.ค.ศกนี้


            ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดสื่อสารและขนส่ง โทร. 0 2831 3214 หรือ Call Center 1545 และศูนย์บริการโลจิสโพสต์ โทร. 0 2831 3230

About Author

shyboy

shyboy

Partners