ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ จับมือเอชพี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ

โดย shyboy | 13 พฤษภาคม 2551 เมื่อ 00:06 น. | อ่าน 84
เพื่อส่งเสริมความสามารถของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำหรับระบบกริดและการใช้งานระบบกริด

12 พฤษภาคม 2551 – บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจับมือศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมและสมัครเพื่อแข่งขันในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบขนานให้ทำงานถูกต้องและรวดเร็วที่สุด    


 


ดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า “กริดคอมพิวติ้ง เป็นการใช้งานการคำนวณและการประมวลผลข้อมูลแบบขนาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ และจะมีผลต่อการเรียนรู้และการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติในครั้งนี้ นับเป็นโครงการสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่มีความซับซ้อนสูง รวมทั้งยังเป็นการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรและกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีกริดในอนาคตเพิ่มขึ้น”


 


นับเป็นปีที่ 2 ที่ศูนย์ไทยกริดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านการเขียนโปรแกรมแบบกริดสำหรับการประมวลผลในระดับซูปเปอร์คอมพิวติ้ง โดยโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดเป็นโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมแบบขนานให้แก่นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ผู้ผ่านการอบรมจะมีโอกาสจัดแบ่งทีม ทีมละ 3 คน เพื่อแข่งขันออกแบบโปรแกรมแบบขนาน ตามโจทย์ที่กำหนด ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะต้องพัฒนาโปรแกรมแบบขนานให้ทำงานถูกต้องและรวดเร็วที่สุด


 


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้อำนวยการ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ กล่าวว่า “สำหรับการแข่งขันที่จัดขึ้นในปีนี้มีการพัฒนาไปจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน อาทิ เนื้อหาความรู้ บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของโครงการแข่งขันในปีนี้ เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งในด้านการให้คำแนะนำ เทคโนโลยีด้านซูปเปอร์คอมพิวติ้งที่ล้ำสมัย และการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเอชพีได้ให้การสนับสนุนศูนย์ไทยกริดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ โดยการมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพสูงให้ศูนย์ไทยกริดได้ทดลองใช้งาน และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีกริดได้ไปอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ศูนย์ไทยกริดมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันในปี 2551 จะได้รับประโยชน์ที่มากขึ้นได้เต็มที่”


 


ในโครงการประกวดครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจจากทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2551 สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรองชนะเสิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท นอกจากนี้ โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant จำนวน 1 เครื่อง พร้อมการติดตั้งโปรแกรม Open Source สำหรับการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอชพี


                            


รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจนอกสถานที่ เพื่อดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเบญจมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรามุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากครูอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ ในการส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจหรือมีศักยภาพในด้านนี้ได้เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่สำคัญให้แก่ชาติต่อไปในอนาคต”


 


คุณสรรพัชญ โสภณ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โซลูชั่นส์ กรุ๊ป


บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอชพีเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเราเป็นผู้นำทางด้าน High Performance Computing (HPC) หรือ การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงอย่างแท้จริง เอชพีให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ และมีโซลูชั่นที่ครบครันมากที่สุด ซึ่งสามารถรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นทางด้านวิศวกรรม บริการทางการเงิน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ น้ำมันและพลังงาน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ แพลทฟอร์มคลัสเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการต่างๆ ของเอชพีที่พร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยี HPC อย่างสมบูรณ์แบบ”


 


“เอชพีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ และได้นำความเชี่ยวชาญของเรามาช่วยทำให้กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และที่เหนือไปกว่านั้น คือการช่วยเผยแพร่การใช้กริดคอมพิวติ้งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และช่วยสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านกริดคอมพิวติ้ง ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เราหวังว่าเยาวชนและสังคมไทยจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่” คุณสรรพัชญกล่าวปิดท้าย


 


สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ku.ac.th/scc2008 หรือสอบถามได้ที่ โทร. 025620951-6 ต่อ 2551 2507 2508 และ 2902

About Author

shyboy

shyboy

Partners