ดีแทครายงานผลประกอบการไตรมาส 1 รายได้เพิ่มขึ้น 9.5 %

โดย shyboy | 29 เมษายน 2551 เมื่อ 00:38 น. | อ่าน 54
ดีแทคเผยจำนวนลูกค้าในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 884,000 ราย ดันยอดรวมลูกค้าทั้งหมดขึ้นเป็น 16.7 ล้านคน ส่วนรายได้รวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือเท่ากับ 17.7 พันล้านบาท

28 เมษายน 2551 – ดีแทคเผยจำนวนลูกค้าในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 884,000 ราย ดันยอดรวมลูกค้าทั้งหมดขึ้นเป็น 16.7 ล้านคน ส่วนรายได้รวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือเท่ากับ 17.7 พันล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของฐานลูกค้าและการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด


 


ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 20% หรือเท่ากับ 5.7 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่สูงขึ้น การมีมาตรการในการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการมีปริมาณการโทรข้ามเครือข่ายที่สมดุลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.3 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีที่ลดลง


 


ค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบ (regulatory) ซึ่งประกอบด้วยค่าส่วนแบ่งรายได้และค่าธรรมเนียมเลขหมายปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 4 ปีของปี 2550  ซึ่งหากเทียบสัดส่วนกับรายได้แล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็น 26.4% ของรายได้จากการให้บริการของบริษัท


 


นายซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่า  ดีแทคยังคงเน้นที่คุณภาพของลูกค้า การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการพยายามรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในแง่ของรายได้ (revenue market share) ให้มากยิ่งขึ้น


 


“เรามองเห็นความท้าทายรอคอยอยู่ข้างหน้า เนื่องจากราคาของสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดจนราคาน้ำมันที่ยังเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามนำเสนอบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่างจังหวัดเป็นหลัก”


 


ดีแทคเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners