Dell เผยข้อมูลดัชนีชี้วัดองค์กรที่พร้อมรับกระแส Digital Transformation

โดย RingRangRung | 30 สิงหาคม 2559 เมื่อ 18:21 น. | อ่าน 48

01 Dell Future Ready Tour 2016เดลล์ เผย รายงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรื่อง “ดัชนีชี้วัดองค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคต” (The Future Ready Enterprise Index)  ที่จัดทำโดย ไอดีซี โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารด้านไอทีจำนวน 2,529 คน จาก 11 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา,แคนาดา,สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย บราซิล และ เม็กซิโก

ตัวรายงานเป็นการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างนวัตกรรมไอทีกับผลลัพท์ทางธุรกิจขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตามผลสำรวจได้แบ่งกลุ่มองค์กรออกเป็นดังนี้

  • 16% เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเฉพาะปัจจุบัน (Current Focused)
  • 32% เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงอนาคต (Future Aware)
  • 33%เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นอนาคต (Future Focused)
  • 18% เป็นองค์กรผู้สร้างอนาคต (Future Creators)

นายอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นอินโดจีน เผยว่า กลุ่มองค์กรผู้สร้างอนาคต (Future Creators) เป็นองค์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี 3 อย่างประกอบด้วย Convergen Infrastructure, Cloud computing และ Big data

03 Dell Future Ready Tour 2016

“การเป็นผู้นำถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะมันจะหมายถึงการทำวิสัยทัศน์ที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นจริง ในทุกๆการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของทุกๆองค์กรคือต้องเข้าใจในทิศทางของตลาดที่จะมุ่งไป เราจะต้องเป็นผู้นำด้านความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น”

DSC00220

ตัวอย่างขององค์กร “ผู้สร้างอนาคต” ของไทยที่เดลล์ ยกมาเป็นตัวอย่างก็มีทั้ง โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพฯ ที่นำเทคโนโลยีคลาวด์ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรไอทีและข้อมูลได้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังอัพเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Data Center,Storage , Cloud computing  และ Data Recovery ผ่านการร่วมมือกับเดลล์

DSC00224

อีกตัวอย่างคือ “โครงการแสนสุข สมาร์ท ซิตี้” ที่นำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้โดยเริ่มต้นจากการให้บริการผู้สูงอายุ ผ่านอุปกรณ์ Wearable เพื่อจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังหรือที่นอนติดเตียง หากมีสิ่งผิดปกติก็จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุม โดยทำงานประสานร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อเข้ามาดูแลได้ในทันที ซึ่ง เดลล์ ได้ทำเรื่องระบบหลังบ้านทั้งหมด

“ทั้งสององค์กรเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ถ้าเป็นลูกค้าองค์กรในกลุ่ม Future Creators ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากๆต่อการเป็นผู้นำเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างแท้จริง”

DSC00213

สำหรับองค์กรในไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่ม Current Focused และ Future Aware ซึ่ง เดลล์ ก็ต้องการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเตรียมรับความพร้อมเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่ม Future Focused หรือ Future Creators และยังไม่มีการประเมินรายได้ที่จะเข้ามาสู่ตัวองค์กรในตอนนี้

ด้านความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจในรายงานระบุไว้ดังนี้

  • องค์กร Current Focused ไม่ได้มีกลยุทธ์ด้าน Big data และการวิเคราะห์ (BDA) หรือมีแต่น้อยมาก ส่วนทางกับกลุ่ม Future Creators ในเอเชียแปซิฟิก 98% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่อยู่ในองค์กรกลุ่มนี้สามารถเข้าถึง BDA เวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญได้ทันที เมื่อเทียบกับผู้บริหารระดับสูงของอีกกลุ่มซึ่งอยู่ที่ 58% เท่านั้น
  • ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นเกิน 50% ขององค์กร Future Creators แจ้งว่าการนำ Cloud มาใช้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจได้  และหลายองค์กรสามารถใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การเพิ่มผลิตผลทางธุรกิจและได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร
  • ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น Future Creators ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นให้เห็นถึงประโยชน์หลัก 4 ประการที่องค์กรได้รับจากการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ Hyper-Converged ได้แก่ (1. ใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2. พนักงานไอทีทำงานได้ผลิตผลมากยิ่งขึ้น (3. มีความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้น (4. มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้

ขณะเดียวกัน เดลล์ ยังได้เผยผลการศึกษาเรื่องคนทำงานแห่งอนาคต the Future Workforce Study ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาเกือบ 4,000 คน จากองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ใน 10 ประเทศ

จากการสำรวจพบว่า  57% ของพนักงานทั้งหมดเชื่อว่าตัวเองจะได้ทำงานกับออฟฟิศที่มีความสมาร์ทภายใน 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่อีก 51% เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะทำให้การประชุมแบบเจอหน้ากลายเป็นเรื่องเกินความจำเป็น

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners