ดีแทค เชิญชวนลูกค้าทำดีรับสงกรานต์ “ดีแทคทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย”

โดย shyboy | 17 เมษายน 2551 เมื่อ 12:11 น. | อ่าน 21
ดีแทค เชิญชวนลูกค้าทำดีรับสงกรานต์
“ดีแทคทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ

11 เมษายน 2551 – สงกรานต์นี้ ดีแทค เชิญชวนลูกค้าร่วมทำความดีกับกิจกรรม “ดีแทคทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” โดยร่วมกับมูลนิธิ Operation Smile สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จัดกิจกรรมทำความดีรับปีใหม่ไทย ให้การผ่าตัดฟรีแก่เด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน หรือนิ้วเกิน จำนวน 84 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศาลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์ ดีแทค กล่าวว่าเจตนารมณ์ของดีแทคคือการเป็นองค์กรแห่งความดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยดีแทคจะส่งเสริมการทำความดีผ่าน 3 แนวทางหลัก คือ ทำดีด้วยใจ ทำดีด้วยเทคโนโลยีและทำดีด้วยความรู้


 


“สำหรับโครงการดีแทคทำดีด้วยใจเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทยนั้น จะช่วยให้เด็กผู้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้า ได้กลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอย่างมีความสุขและกลับมามีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปอีกครั้ง โดยดีแทคขอเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมทำความดีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ด้วยการส่งข้อความให้กำลังใจแก่เด็กที่จะได้รับการผ่าตัดทาง SMS มาที่หมายเลข 1677 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดีแทคจะมอบเงินบริจาคข้อความละ 10 บาท เพื่อมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สามารถส่งข้อความได้ตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551”


 


ในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ปกครองของเด็กทราบนั้นจะทำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จังหวัดพิษณุโลก ผู้ปกครองของเด็กที่มีความปกติทางใบหน้าดังกล่าวสามารถมาลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการผ่าตัดฟรีได้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. โดยคณะแพทย์อาสาจากมูลนิธิ Operation Smile จะทำการผ่าตัดให้แก่เด็กๆ ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551 โดยคนไข้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจะได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากโครงการทำดีทุกวันเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย


 


นอกจากนี้ ในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ดีแทคได้ร่วมกับพันธมิตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ตำรวจทางหลวง มูลนิธิเมาไม่ขับ 3K แบตเตอรี่ และเมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมทำดีด้วยใจ โดยร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อสร้างเครือข่ายการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2551 นี้ โดยเน้นที่การให้ความรู้เรื่องจุดเสี่ยงต่าง ๆ  การหลีกเลี่ยงเส้นทางแออัด และการให้บริการจุดแวะพักระหว่างเส้นทางที่มีความยาวทั่วประเทศ ในโครงการสงกรานต์สุขใจ เดินทางไกลปลอดภัยบนทางหลวง โดยมีการร่วมกันทำกิจกรรมตามพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ทั้ง 23 สถานี ทั่วประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย


 


1.    รายงานสภาพการจราจรโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุผ่านทางรายการ และประกาศจุดอันตรายกว่า 100 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง


2.    ช่วงรายงานพิเศษเทศกาลสงกรานต์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาทางรายการผ่านหมายเลข 1677 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมสงกรานต์จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าดีแทคยังสามารถร่วมรายงานสภาพการจราจร แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือผ่านทางหมายเลข 1677 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง


3.    ร่วมกับตำรวจทางหลวงในการประสานงานเรื่องรถยก รถลาก ในกรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมแจ้งเหตุเตือนภัย พร้อมมอบแอร์ไทม์โทรมือถือแฮปปี้ให้กับสถานีร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เพื่อใช้ร่วมกับตำรวจในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารช่วงสงกรานต์


4.    ร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ โดยดีแทคได้มอบสติกเกอร์สะท้อนแสง 1677 และของที่ระลึกให้ทางมูลนิธิในการใช้ในการทำกิจกรรมรณรงค์กับสาธารณชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


5.    ร่วมมือกับพันธมิตร เมืองไทยประกันชีวิต และ 3K แบตเตอรี่ ให้บริการจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่พัก ห้องน้ำ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งหมด 47 จุดที่เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักทั่วประเทศ เช่น บริเวณสถานีบริการกลางตำรวจทางหลวงพัทยา ถนนมิตรภาพ ตู้ตำรวจทางหลวงทับกวาง สระบุรี และบริเวณมอเตอร์เวย์ ด่านทับช้าง (สายตะวันออก) พร้อมทั้งแจกแจกสติกเกอร์ 1677 สะท้อนแสง ช่วยป้องกันอุบัติภัยให้ผู้ใช้เส้นทางตลอดช่วงสงกรานต์.


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners