เอไอเอส ประกาศปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารไทย ด้วยการเปิดตัว 3G บนเทคโนโลยี HSPA ครั้งแรกของไทย ภายใต้แบรนด์ 3GSM advance

โดย shyboy | 9 เมษายน 2551 เมื่อ 13:46 น. | อ่าน 5
จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือและโทรศัพท์มือถือเห็นหน้าได้ ด้วยเทคโนโลยี HSPA ครั้งแรกของประเทศไทย

9 เมษายน 2551, เอไอเอส และ จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ปฏิวัติการสื่อสารของประเทศไทย ด้วยการประกาศเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือและโทรศัพท์มือถือเห็นหน้าได้ ด้วยเทคโนโลยี HSPA ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 3GSM advance พร้อมให้บริการได้ 6 พฤษภาคม ศกนี้ ที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรก และ 15 มิถุนายน ที่กรุงเทพฯ


นายวิกรม ศรีประทักษ์, หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ระบบสื่อสารโทรคมนาคมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานหลักในอันที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง ดังนั้นนอกเหนือจากการที่       เอไอเอสจะเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าแล้ว เรายังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยให้เข้มแข็งพร้อมแข่งขันในเวทีระดับสากลด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงยินดีที่จะประกาศว่า เอไอเอสพร้อมเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมือถือเห็นหน้าได้ด้วยเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 900 เม็กกะเฮิร์ตซ เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 3GSM advance”


“จากความต้องการใช้งานข้อมูลของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสจึงเดินหน้าสรรหาเทคโนโลยีที่จะมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว อาทิ 3G บนความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตซ์  หรือ HSPA (High Speed Packet Access) บนคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิร์ตซ ดังนั้นในระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตซ์ เราจึงนำเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ปัจจุบันมาให้บริการ และเชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี  โดยถือเป็นการทำงานบนสัญญาที่รับสิทธิอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TOT และ    เอไอเอส ที่ได้ทำ MOU ร่วมกันในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทย   ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิจาก TOT ในการปรับปรุงโครงข่ายจากที่ได้ให้บริการอยู่ปัจจุบัน เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่บนความถี่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ TOT เองก็ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้ทำการปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ 900 เม็กกะเฮิร์ตซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายวิกรม กล่าว


โดยนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า “3GSM advance เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน Generation ที่ 3 บนมาตรฐาน WCDMA (Wide Band CDMA) ที่คลื่นความถี่ 900 เม็กกะเฮิร์ตซ หรือที่เรียกกันว่า 3G ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง (HSPA) ขนาด 7200 กิโลบิทต่อวินาที ซึ่งแตกต่างจาก GPRS หรือEDGE ปัจจุบันที่ให้ความเร็วเพียง 160 กิโลบิทต่อวินาทีหรือต่างกันถึง 45 เท่า ดังนั้นจึงทำให้สามารถให้บริการต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก อาทิ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือ (High Speed Internet), โทรศัพท์แบบเห็นหน้า (Video Call) หรือ บริการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ในลักษณะของ Video Clip, Video Streaming, Full Song, Music Video, ฯลฯ ซึ่ง 3GSM advance พร้อมที่จะเปิดให้บริการดังกล่าวทั้งหมด”


“เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของบริการนี้คือ กลุ่มที่มีการใช้งาน Data สูง ในเบื้องต้นเราจึงเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าโพสต์เพดหรือ GSM advance ก่อน โดยลูกค้าปัจจุบันสามารถเปลี่ยนมาใช้ 3GSM advance ได้โดยใช้เบอร์เดิม เพียงซื้อเครื่องโทรศัพท์และเปลี่ยนเป็นซิม 3GSM advance ทั้งนี้โปรโมชั่น Voice Call จะเป็นโปรโมชั่นเดิมที่ใช้งานอยู่ ส่วนโปรโมชั่นการใช้งาน Data จะคิดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้งานจริง ดังนี้


 
3GSM advance


อัตราปกติ


โปรโมชั่นพิเศษ (ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2551)


Voice call


เช่นเดียวกับ GSM advance


เช่นเดียวกับ GSM advance


Video call


3 บาท/นาที


3 บาท/นาที


SMS


3 บาท/SMS


1 บาท/SMS


MMS


6 บาท/MMS


3 บาท/MMS


Data Service


 


 


500 MB


100 บาท


100 บาท


มากกว่า 500 MB


10 บาท/50 MB


10 บาท/50 MB


หมายเหตุ :        พิเศษสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียน 3GSM advance ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2551 รับฟรี 
                    
500 MB/เดือน ภายใน 6 เดือนแรก


                  : โทรศัพท์รุ่นที่รองรับการใช้งานปัจจุบัน ประกอบด้วย Nokia 6121, PhoneOne 3GM602,


    PhoneOne 3GE500 (USB Modem)


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners