โมโตโรล่าเริ่มขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจแบบสองบริษัทที่เป็นอิสระจากกัน

โดย shyboy | 28 มีนาคม 2551 เมื่อ 09:55 น. | อ่าน 9
โมโตโรล่า อิงค์ ประกาศวันนี้ว่าคณะกรรมการของบริษัทได้เริ่มขั้นตอนที่จะดำเนินธุรกิจและค้าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นสองบริษัทที่แยกเป็นอิสระจากกัน

กรุงเทพ ฯ 28 มีนาคม 2551 – โมโตโรล่า อิงค์ ประกาศวันนี้ว่าคณะกรรมการของบริษัทได้เริ่มขั้นตอนที่จะดำเนินธุรกิจและค้าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นสองบริษัทที่แยกเป็นอิสระจากกัน การตัดสินใจครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ประกาศแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา และเป็นก้าวย่างที่จะเสริมสร้างความสำเร็จให้แก่กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์และระบบไร้สาย ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น


มร. เกรก บราวน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าบริหาร โมโตโรล่า กล่าวว่า “การตัดสินใจที่จะแยกกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์และระบบไร้สายออกจากกันเป็นผลสืบเนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาของทีมผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาอิสระของเรา  การดำเนินการเป็นสองบริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่างกันจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม และช่วยให้ทั้งสองธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย”


ตามแผนที่บริษัทวางไว้ขณะนี้ การแยกสองธุรกิจออกแยกจากกันคาดว่าจะดำเนินการในรูปแบบการกระจายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นแบบได้รับยกเว้นภาษี โดยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาษี และกฎหมายต่อไป และหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นปัจจุบันจะถือหุ้นของทั้งสองบริษัทซึ่งค้าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แยกจากกัน


·         กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่คือผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ multi-mode และ multi-band โดยดำเนินการออกแบบ ผลิต และขายโทรศัพท์เลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเทคโนโลยีการสื่อสารส่วนบุคคลใหม่ล่าสุด และเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการ


 


 


·         กลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์และระบบไร้สาย ประกอบด้วยระบบไร้สายสำหรับองค์กร ระบบความปลอดภัยสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน และระบบไร้สายภายในบ้านและระบบเครือข่าย โดยเป็นผู้ผลิต ออกแบบ ประสาน และให้บริการโซลูชั่นการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูล และเครือข่าย บรอดแบนด์ไร้สายแก่องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีโซลูชั่นด้านวีดิโอดิจิตอล และวีดิโออินเทอร์เน็ตโปรโตคอล โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง อุปกรณ์รับสัญญาณเคเบิ้ล   อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครือข่ายไร้สายสำหรับใช้ในอาคารและที่พักอาศัย    


 


“ความมุ่งมั่นทางธุรกิจของเราในวันนี้ยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเรายังคงมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และเรากำลังเฟ้นหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เพื่อมาดูแลธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่  เรายังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ บุคลากรและทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และหวังว่าธุรกิจอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งดำเนินการเป็นบริษัทของตนอย่างอิสระจะประสบความสำเร็จและคงความเป็นผู้นำในตลาดต่อไป” มร. บราวน์กล่าว


 


การดำเนินการเพื่อแยกบริษัทครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามธรรมเนียม ซึ่งประกอบด้วยการร่างข้อตกลงระหว่างบริษัทเพื่อบังคับใช้ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องได้รับความคิดเห็นจากสำนักงานสรรพากรสหรัฐฯ ในเรื่องดำเนินการที่ได้รับการยกเว้นภาษี  โดยบริษัทคาดว่าการดำเนินการแยกธุรกิจจะเสร็จสิ้นในปี 2552  ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจให้การรับประกันว่าการดำเนินการเพื่อแยกธุรกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และหากเกิดขึ้นจริง บริษัทยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับเงื่อนไขและช่วงเวลาได้


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners