เอไอเอส โชว์ผลการทดสอบใช้งาน WiMAX เชิงพาณิชย์ ด้วยรูปแบบการใช้งานจริง สถานที่จริง เห็นผลจริง

โดย shyboy | 27 มีนาคม 2551 เมื่อ 00:15 น. | อ่าน 16
เอไอเอส นำทีมสื่อมวลชนชมการทดสอบการใช้งานจริง WiMAX ในทุกพื้นที่ และในทุกกรณีการใช้งาน ทั้งใจกลางเมือง, เมืองใหญ่, ชานเมือง และต่างจังหวัด

26 มีนาคม 2551, เอไอเอส นำทีมสื่อมวลชนชมการทดสอบการใช้งานจริง WiMAX ในทุกพื้นที่ และในทุกกรณีการใช้งาน ทั้งใจกลางเมือง, เมืองใหญ่, ชานเมือง และต่างจังหวัด เพราะต้องการเข้าใจพฤติกรรมและเห็นความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน เผยพร้อมให้บริการภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กทช.


 


คณะผู้บริหารเอไอเอส และ เอสบีเอ็น นำโดย คุณวิกรม ศรีประทักษ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวิเชียร เมฆตระการ – กรรมการผู้อำนวยการ และ คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด ร่วมกันแถลงถึงรายละเอียดการทดสอบการใช้งานของเทคโนโลยี WiMAX ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ


 


คุณวิกรม กล่าวว่า “การทดสอบ WiMAX ของเอไอเอสไม่ได้มุ่งเน้นที่การทดสอบเทคโนโลยี แต่เน้นที่การทดสอบการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในหลากหลายพื้นที่ เพื่อมองให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการและ Lifestyle ของลูกค้าที่แท้จริง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์รูปแบบของบริการหรือ Package ได้อย่างตรงใจเมื่อได้รับอนุญาตให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ในฐานะของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร (Total Telecom Provider)  WiMAX เป็นอีก 1 เทคโนโลยีเสริม (Complimentary technology) ในส่วนของ Fix Wireless ที่เอไอเอสจะนำมาผสมผสานกับบริการอื่นๆของเราเพื่อสร้าง Solutions  อันจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานลูกค้าของเอไอเอสต่อไป”


 


WiMAX ย่อมาจาก Worldwide Interoperability for Microwave Access เป็นเทคโนโลยี Wireless Metropolitan Area Network (WMAN) หนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง หรือ Broadband Wireless Access (BWA) ที่หลายๆหน่วยงานต่างกำลังเร่งทดสอบในระหว่างรอใบอนุญาตให้บริการเชิงพาณิชย์จาก กทช.


 


ทั้งนี้คุณวิเชียรได้กล่าวถึงมุมมองที่ Mobile Operator มีต่อ WiMAX ว่า “สำหรับ Mobile Operator นั้น WiMAX สามารถช่วยเสริมการให้บริการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นทางเลือกสำหรับระบบ transmission (backhaul) ของเครือข่าย Cellular, เสริมการให้บริการร่วมกับ 3G (ระหว่างเคลื่อนที่ใช้ 3G เมื่ออยู่กับที่เลือกใช้ WiMAX), ให้บริการทดแทน Fix Line, ใช้เป็น Platform ในการส่งมอบ Content โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภท Video และ ให้บริการ Broadband ในบริเวณพื้นที่ซึ่งไม่มีสายโทรศัพท์เข้าถึง”


 


สำหรับการทดสอบครั้งนี้ นายสรรค์ชัย กล่าวว่า “เราทำการทดสอบแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่อาจทดสอบเฉพาะเทคโนโลยี แต่เราทดสอบการใช้งานจริง, โดยผู้ใช้บริการตัวจริง, ในสถานที่จริง และ Application จริงจึงทำให้เห็นทั้งความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบริการได้อย่างชัดเจน โดยรูปแบบการทดสอบ ประกอบด้วย


 1. ทดสอบการใช้งาน และดูถึงข้อจำกัดของ WiMAX ในสภาวะการใช้งานจริง แยกตามลักษณะพื้นที่ ประกอบด้วย  ใจกลางเมือง (สีลม), เมืองใหญ่, เมืองท่องเที่ยว (ชลบุรี), เขตชานเมือง (ลำลูกกา รังสิตคลอง 4) และ เขตชนบท (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)


2. ทดสอบรูปแบบการใช้งาน WiMAX ประกอบด้วย ใช้แทนโทรศัพท์บ้าน, ใช้เป็น Content Delivery Platform, ใช้เป็น Hi-Speed Internet และการใช้งานสำหรับองค์กร เช่น Video Conference


3.  ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่าง WiMAX และ ADSL


 

“การทดสอบดังกล่าว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะเห็นถึงความเหมาะสมในการให้บริการ WiMAX ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเอไอเอสจึงได้ข้อสรุปสำหรับการให้บริการ WiMAX ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทดแทน ADSL ได้อย่างดี, มีรูปแบบการให้บริการได้อย่างหลากหลาย, ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะที่ในราคาที่สมเหตุ สมผล, สามารถออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หลากหลายรูปแบบ และ เหมาะกับการให้บริการแถบพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเขตเมืองในต่างจังหวัด ดังนั้นแนวทางของเอไอเอส สำหรับการให้บริการ WiMAX คือ เราจะนำมาให้บริการในแถบชานเมือง กทม.และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเป็นหลัก โดยจะสามารถพร้อมให้บริการได้ภายใน 3 เดือน หลังจากได้รับใบอนุญาตให้บริการ WiMAX จาก กทช.” นายวิกรม กล่าวในตอนท้าย

About Author

shyboy

shyboy

Partners