ดีแทคขยายกิจกรรม “โทรสะสมความดี” ไตรมาสสองเพิ่มแนวทาง ชวนให้ตั้งปณิธานทำดี

โดย shyboy | 24 มีนาคม 2551 เมื่อ 01:43 น. | อ่าน 12
ดีแทค ขยายกิจกรรมโทรสะสมความดี เพิ่มแนวทางวงจรความดี ภายใต้โครงการ “ทำดีทุกวัน” ร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station

21 มีนาคม 2551 –บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ขยายกิจกรรมโทรสะสมความดี เพิ่มแนวทางวงจรความดี ภายใต้โครงการ “ทำดีทุกวัน” ร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ฟังทั่วประเทศ จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ฟังและประชาชนทั่วไปตั้งปณิธานที่จะทำความดีเพื่อให้ทุกคนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และพร้อมที่จะแจ้งกลับว่าได้ผลเป็นอย่างไรกับปณิธานของตนเองให้เป็นรูปธรรมที่แลกเปลี่ยนกันได้


 


โทรสะสมความดี ภายใต้ “โครงการทำดีทุกวัน” ในไตรมาสสองนี้เชิญชวนให้ผู้ที่ฟังรายการ โทรเข้ามาเพื่อตั้งปณิธานที่จะทำความดี เน้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ด้วยการพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ โดยปณิธานความดีที่ได้รับการคัดเลือกว่าดีเด่นของแต่ละสถานีในแต่ละวัน จะได้รับเวลาในการโทรศัพท์จากระบบมือถือแบบเติมเงินแฮปปี้มูลค่า100 บาท ผ่าน บริการแฮปปี้ ออนไลน์ มอบเป็นกำลังให้ทำความดีกันอย่างต่อเนื่องทุกวันจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ทั้ง 23 สถานี รวมทั้ง FM 96.0 ในเขตกรุงเทพฯ และสามารถนำเรื่องเหล่านั้นกลับมาร่วมสนุกได้อีกครั้งด้วยเมื่อทำตามปณิธานนั้นได้สำเร็จ ซึ่งทางสถานีก็จะพิจารณาเพื่อมอบเวลาในการโทรให้อีกถ้าเป็นเรื่องที่ประทับใจที่สุดในแต่ละวัน


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ของดีแทค กล่าวว่า จากที่ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ได้เปิดสายให้ผู้ฟังของสถานีจากทั่วประเทศโทรเข้าไปในรายการผ่านหมายเลข 1677 โดยที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ฟังทั่วประเทศ โดยมีผู้โทรเข้าไปบอกเล่าเรื่องราวความดีที่แต่ละสถานีถึง วันละ 20-25 เรื่องต่อวัน ต่อสถานี ซึ่งเท่ากับว่ามีเรื่องของความดีได้บอกเล่าผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ทั้งหมดในไตรมาสแรกไปแล้วทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 40,000 ความดี


 


ทั้งนี้ ดีแทคได้ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนในสังคมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานปณิธานที่จะทำความดี เพื่อกระตุ้น ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ให้สอดคล้องกับโครงการ “ทำดีทุกวัน” ของดีแทค ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้คนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์ความดี โดยดีแทคเองได้วางแนวทางการทำความดี ในระดับองค์กรไว้สามแนวทางด้วยกันคือการทำความดีด้วยการให้ความรู้ การทำความดีผ่านทางเทคโนโลยี และการทำความดีด้วยใจ เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งความดีและความสุขที่ยั่งยืน หนุนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมอุดมคุณธรรมและความดี โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งวิทยุ โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต เชื่อมความสัมพันธ์และสายใยในสังคม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners