ไอเน็ตจับมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยเข้าร่วมเครือข่าย “OpenCARE”

โดย shyboy | 20 มีนาคม 2551 เมื่อ 03:31 น. | อ่าน 6
ไอเน็ตจับมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยเข้าร่วมเครือข่าย “OpenCARE” ซึ่งเป็น
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

คุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ (ซ้ายมือ) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) ในฐานะคณะทำงานโครงการ “OpenCARE” และ พลโท นพ.อำนาจ บาลีผู้อำนวยการ (ขวามือ) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมใช้เครือข่าย OpenCARE ( โอเพ่นแคร์ )    ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ณศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners