ดีแทคร่วมสืบสานประเพณีไทย นำพนักงานกว่า 150 คนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดอ่างทอง

โดย shyboy | 29 พฤศจิกายน 2555 เมื่อ 11:24 น. | อ่าน 145

ดีแทคเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม โดยการเชิญชวนพนักงานและครอบครัวไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนมอบให้กับวัดหลวงสุนทรารามเพื่อบูรณะวัด และร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ หนังสือเพื่ออ่านเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตร และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มอบให้กับวัดหลวง สุนทราราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดให้กับทีมผู้ว่าราชการจังหวัด ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคจัดมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดโครงการ ทำดีทุกวันจากดีแทค โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจิตอาสาและจิตสาธารณะของพนักงานทุกคนในบริษัทที่เอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากการทำบุญทอดผ้าป่าตามประเพณีที่วัดหลวงสุนทรารามแล้ว ยังได้เชิญชวนพนักงานร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และพื้นที่บริเวณรอบๆ ของวัด รวมทั้งสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดหลวงสุนทรารามด้วย”

ในวันงาน คุณวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้น ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ได้มอบเงินให้กับ คุณปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลของจังหวัด ดีแทคยังได้รับเกียรติจาก คุณมงคล พูลรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวิเศษชัยชาญ และนักธุรกิจซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดมาร่วมในพิธีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ คือ การจัดให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมทำบุญในช่วงออกพรรษา เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ให้สะดวกด้วยปัจจัยสี่ หรือสิ่งที่จำเป็นในการครองสมณเพศ ช่วยเหลือทำนุบำรุงพระศาสนา เนื่องจากเมื่อพระสงฆ์ได้รับความสะดวกตามสมควร ก็จะเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สำหรับการจัดทอดผ้าป่าที่วัดหลวงสุนทรารามนั้น เป็นการหาทุนเพื่อนำไปใช้ในการบูรณะวัดซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่า ที่มีผู้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามวิจิตรบรรจงภายในพระอุโบสถ ที่ถูกกาลเวลาและธรรมชาติทำลายจนลบเลือนไปมาก

เมื่อคณะทอดผ้าป่าเดินทางไปถึง ทางจังหวัดได้จัดขบวนกลองยาว แตรวง และคณะรำวงของชาวบ้านมาต้อนรับและนำองค์ผ้าป่าเข้าสู่วัด โดยขบวนทอดผ้าป่าของดีแทค มีคุณไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช และคุณแพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา มาร่วมสร้างสีสัน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน หลังจากนั้นจึงได้ทำการถวายเพล ทอดผ้าป่า และถวายสังฆทาน ณ บริเวณศาลาการเปรียญตามลำดับ

นอกจากการจัดกิจกรรมให้พนักงานและครอบครัวเดินทางไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้แล้ว ดีแทคยังได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาคสมทบทุนตามศรัทธา เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา อาทิ หนังสือเพื่ออ่านเสริมความรู้นอกหลักสูตรหลายประเภท และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล ตาข่ายโกล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกตะกร้อ และห่วงฮูลาฮูป เป็นต้น มอบให้กับโรงเรียนวัดหลวงสุนทรารามที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด โดยโรงเรียนเปิดรับเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีเด็กพิการ และเด็กชาวเขาเผ่าม้งรวมอยู่ด้วย จำนวน 8 คน

กิจกรรมหลากหลายที่ดีแทคจัดให้พนักงานได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นความมีจิตใจเป็นผู้ให้ ทั้งในรูปของสิ่งของ เงิน ความช่วยเหลือ ด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลในการช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมในที่สุด

“การทอดผ้าป่าเป็นหนึ่งในการทำบุญที่ปฎิบัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณ ถือเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่พึงรักษาไว้ ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงและเสริมสร้างพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป” ดร.ดามพ์กล่าวปิดท้าย

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners