พิธีรับมอบคืนโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง

โดย memine | 29 ตุลาคม 2560 เมื่อ 15:07 น. | อ่าน 8

22906395_10211088354625046_1706875473_o

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีรับมอบคืนโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ ซึ่งทีโอทีได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มทรูเป็นอย่างดียิ่ง มาตลอดช่วงเวลา 25 ปีของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ และร่วมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 24:00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยทรูได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบอุปกรณ์ในระบบให้แก่ทีโอทีอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทีโอที เป็นผู้ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเองต่อไป

22908386_10211088354665047_1095800330_o

ทั้งนี้ แม้สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง แต่ความเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกลุ่มทรู และ ทีโอที ก็จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน และด้วยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านทรูยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน TOT ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

23107552_10211088354705048_1717925965_o

About Author

memine

memine

Partners