เนคเทคจับมือไมโครซอฟท์เฝ้าระวังภัยคุกคามและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

โดย shyboy | 14 มีนาคม 2551 เมื่อ 00:19 น. | อ่าน 38
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ Security Cooperation Program หรือ SCP

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ Security Cooperation Program หรือ SCP ซึ่งเป็นโครงการระดับนานาชาติของไมโครซอฟท์ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการให้ความปลอดภัยและป้องกันโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถตอบสนองต่อการคุกคามด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายขยายการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวังข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้พันธมิตรที่ลงนามสมาชิกจะสามารถติดต่อกับศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือกับเนคเทคในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่สองในเอเชีย โดยการทำงานจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยของบริษัท ไมโครซอฟท์ผ่านทาง โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงหรือ Thai CERT


 


จากภาพ


นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ลงนามความเข้าใจกับ ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายโกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือไทยเซิร์ท (ที่ 1 จากซ้าย) มร.เจฟ เพน ผู้จัดการโครงการภาครัฐประจำภูมิภาค บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (ที่ 2 จากขวา) นางสาวสายใจ บุณยโชติมา ผู้อำนวยการ ฝ่ายรัฐกิจ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 1 จากขวา)

About Author

shyboy

shyboy

Partners