กระทรวงศึกษาธิการและไมโครซอฟท์ ประกาศผลครูสร้างสรรค์ผลงานไอทีชนะเลิศ ในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award”

โดย shyboy | 20 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อ 00:29 น. | อ่าน 19
กระทรวงศึกษาธิการและไมโครซอฟท์ ประกาศผลครูสร้างสรรค์ผลงานไอทีชนะเลิศ
ในโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award”

19 กุมภาพันธ์ 2551 – หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดโครงการ “Innovative Teachers Leadership Award 2007” โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ      ให้ส่งผลงานด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเข้าร่วมประกวด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูทั่วประเทศ โดยมีครูสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึงกว่า 800 ผลงาน ล่าสุด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลรางวัลชนะเลิศสำหรับครูตัวแทนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเมื่อเร็วๆ นี้ และจะมีการประกาศผลชนะเลิศในเขตพื้นที่ ภาคกลางและภาคใต้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ โดยครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ จะได้เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของครูเพื่อประกวด           ในระดับนานาชาติในงาน“Microsoft Regional Innovative Teacher’s Conference 2008”                         ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามในเดือนเมษายนศกนี้


 


ครูที่ได้รับรางวัล Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี 2550 ได้แก่


·       ภาคเหนือ


1. อาจารย์ประทิน ตั้งใจ           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่        จังหวัดเชียงใหม่


   (ผลงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้พลังงาน)


2. อาจารย์ปราโมทย์ ศรีดี        โรงเรียนจุฬาลงภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


   (ผลงานสื่อการเรียนรู้ วิชา ฟิสิกส์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่)


·       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


3. อาจารย์ธาตรี พิมพ์บึง         โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                  จังหวัดขอนแก่น


   (ผลงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบผสมผสาน เรื่องไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)


4. อาจารย์ดรุณี ทุมมากรณ์       โรงเรียนบ้านขามเปี้ย                       จังหวัดอุบลราชธานี


   (ผลงานไอทีศิลปะ ชวนนักรักอ่าน)


 


โครงการ Innovative Teachers Leadership Award จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรครูได้ตระหนักและสนใจการ บูรณาการไอซีทีเข้ากับแนวทางการสอนของตน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาไทย พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อ Partners in Learning ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

About Author

shyboy

shyboy

Partners