ซีเนียร์ คอม ผนึกกำลังสามยักษ์ใหญ่ไอที-เทเลคอม ไมโครซอฟท์ ดีแทค และ ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์”

โดย shyboy | 20 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อ 00:26 น. | อ่าน 24
ซีเนียร์ คอม ผนึกกำลังสามยักษ์ใหญ่ไอที-เทเลคอม ไมโครซอฟท์ ดีแทค และ ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์”
นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธุรกิจยานยนต์ทั่วไทย

กรุงเทพฯ – 19 กุมภาพันธ์ 2551 –  บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA)  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดตัวโครงการ “SSMD Entrepreneurship Benefit Program – โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์” นำเสนอซอฟต์แวร์ไทยขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านยานยนต์ทั่วประเทศ  โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้กับธุรกิจได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น


 


ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก ทั้งจากญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา โดยบริษัทฯ เหล่านี้มีการนำรถรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาแข่งขันกันมากมาย ส่งผลให้เกิดผู้จำหน่ายรถยนต์, ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์, ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อ จากหลากหลายค่ายเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องอีกหลายประเภท และนำมาซึ่งการแข่งขันในเชิงธุรกิจ


 


ดังนั้นพันธมิตรทั้ง 4 อันได้แก่ ซิป้า ดีแทค ไมโครซอฟท์ และ ซีเนียร์ คอม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีของคนไทยมาช่วยกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ให้สามารถแข่งขันแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เร็วขึ้นและถูกทิศทาง พร้อมทั้งบริหารต้นทุนให้ถูกลงและช่วยในด้านการจัดการ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตต่อไป


 


การดำเนินงานในเบื้องต้นภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านยานยนต์จากทั้ง 4 พันธมิตรไอที ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ต่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจยานยนต์ไทย ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 จัดที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 และจัดที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551


 


เนื้อหาของการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นที่การเชื่อมโยงธุรกิจสู่ผู้ประกอบการด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ อาทิ การส่งข้อความด้วยโปรแกรม S-ONE แบบ Real Time ของดีแทค และการใช้งานโซลูชัน Silverlight Car Config ซึ่งพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์มของไมโครซอฟต์ นอกจากจะเป็นนวัตกรรมในการออกแบบหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งานและอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกตกแต่งรถยนต์ได้ตามความต้องการก่อนตัดสินใจซื้อจริงแล้ว ยังสามารถดึงข้อมูลสินค้าเพื่อทำการตรวจเช็คสินค้าคงคลัง ได้อีกด้วย โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อธุรกิจอย่างชัดเจน จากการพัฒนาและร่วมเป็นพันธมิตรในการเชื่อมโยงธุรกิจทางด้านยานยนต์ขององค์กรไอทีทั้ง 4 แห่ง


 


นายสมเกียรติ อึงอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิดในครั้งนี้ กล่าวว่า “ในฐานะที่ซีเนียร์ คอม เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไทยซึ่งเป็นผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จึงตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงได้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีของเราและของพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการด้านยานยนต์ได้นำไปใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต”


 


นายเอกราช คงสว่างวงศา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลและคล่องตัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำซอฟต์แวร์ไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เราจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อจัดทำโครงการที่จะนำเทคโนโลยีของคนไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านยานยนต์ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม”


สำหรับดีแทคนั้นได้เข้ามาร่วมในการทำให้ภาพของโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ เป็นโซลูชั่นที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยได้นำ sms มาเป็นสื่อในการใช้งานโปรแกรมของ Senior Com ที่ชื่อว่า S-One Plus ซึ่งเป็นการใช้งานเทคโนโลยี 2 ways communication ทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลต่างๆ ผ่าน sms ได้ อีกทั้งการใช้งานผ่านเครือข่าย EDGE/GPRS ของดีแทคยังทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสามารถทำ Bill Collector ได้โดยผ่านโซลูชั่น I-ONE บนมือถือหรือพีดีเอก่อนตัดสินใจซื้อจริงอีกทั้งยังสามารถดึงข้อมูลสินค้าเพื่อทำการตรวจเช็คจาก stock ได้อีกด้วย


 


คุณไกวัลย์ บุญเสรฐ ผู้อำนวยการฝ่าย 3DX แผนก Business Division บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดีแทค เป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารไร้สาย ทั้ง Voice และ Non Voice โดย ดีแทค ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบ Real-time โดยความร่วมมือของ 4 พันธมิตรในครั้งนี้ และเป็นการ Synergy ระหว่าง IT และ Telecommunication ส่งผลให้เกิดการก้าวกระโดดของ Solution แบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกอบการรถยนต์ทั้งชนิด และ 4 ล้อ”


 


ด้านนายสันติ สุรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ ซิป้า กล่าวว่า “ซิป้ามีนโยบายในการประสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีการพัฒนาก้าวไกลเทียบเท่าระดับสากล เราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งสามบริษัทเพื่อจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดการนำซอฟต์แวร์ที่คนไทยผลิตขึ้นเองไปใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนให้ถูกลง และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและถูกทาง ซึ่งจะยังผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง”


 


โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านยานยนต์ (SSMD Entrepreneurships Benefit Program) ดำเนินงานในรูปแบบของการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่าง 4 พันธมิตร คือซิป้า ซีเนียร์ คอม ไมโครซอฟท์ และดีแทค โดยการจัดสัมมนานำเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านยานยนต์ใน 3 จุดยุทธศาสตร์ ได้แก่


                   ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นที่ SIPA จ. ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลาโดยประมาณ 14.00-16.30


                   ในเดือนมีนาคม ที่ภาคเหนือ จะจัดขึ้นที่ SIPA จ. เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลาโดยประมาณ 14.00-16.30


                   ในเดือนพฤษภาคม ที่ตึกออลซีซั่น เพลส  กรุงเทพฯ ในวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลาโดยประมาณ 14.00-16.30


 


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนำไปสร้างโอกาสทางธุรกิจนั้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.seniorcom.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-731-2850-5

About Author

shyboy

shyboy