กสทช. เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2.1 GHz วันนี้

โดย shyboy | 28 กันยายน 2555 เมื่อ 13:08 น. | อ่าน 32

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์   มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ประธานกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือประมูล 3G มีความสำคัญ  จะได้รู้กันแล้วในวันนี้ว่ามีใครบ้างที่จะเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้   โดยได้เปิดรับคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการในวันนี้จะมี 3 ขั้นตอน  เริ่มจากการรับบัตรคิวและลงเวลาการยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการ 5 อย่างได้แก่ 1. ส่งแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ  2. ส่งสำเนาเอกสาร 5 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ชำระค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  4. วางหลักประกันการประมูล 1,350 ล้านบาท  และ5. ส่งหนังสือสนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จค่าพิจารณาคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวันนี้ คือขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลของการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งผลการยื่นคำขอฯให้     ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ในหนังสือดังกล่าวจะระบุเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอต้องนำส่ง ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง  สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการทั้ง 5 อย่างที่ระบุข้างต้น สำนักงาน กสทช. จะไม่รับคำขอ

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปว่า สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบแบบคำขอและเอกสารในระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2555 จากนั้นจะเป็นช่วงพิจารณาคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2555 แล้วจึงนำเสนอ กทค. พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555  ซึ่งผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา  และในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 จะนำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการประมูล  จากนั้นจะมีการชี้แจงรายละเอียดและจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2555  และในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G  คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 3 วัน หลังจากสิ้นสุดการประมูล

การประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นี้  เป็นภารกิจเพื่อชาติที่ กสทช. มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการ 3 G ของประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคน  ในการดำเนินการทุกขั้นตอนกระทำด้วยความรอบคอบ โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  และตั้งใจนำคลื่น 2.1 GHz  มาให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สมบูรณ์แบบของประเทศไทย  รวมทั้งเงินรายได้จากการประมูลหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะถูกนำส่งรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้นับจากสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 มีผู้สนใจขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 17 ราย  ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์     ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด  บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด  บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด  บริษัท ทรูมูฟ จำกัด  บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด  บริษัท เรียล มูฟ จำกัด  บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด บริษัท จาย่า ซ็อฟ วิชั่น จำกัด  บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด

About Author

shyboy

shyboy