ดีแทค ปรับมาตรการใหม่ในการเปลี่ยนซิมเบอร์สวย เบอร์ VIP ใหม่ พร้อมแนะให้ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนซิมเป็นรายเดือน

โดย shyboy | 28 สิงหาคม 2557 เมื่อ 15:28 น. | อ่าน 321

Nice_number_02ดีแทค ยกระดับมาตรการใหม่ในการเปลี่ยนหรือขอซิมใหม่ของลูกค้า หลังจากมีกรณีการแอบอ้างขอซิมใหม่ ที่เป็นเบอร์สวยระดับ VIP และถูกขายต่อไปยังร้านค้าที่ขายเบอร์สวย เชิญชวนให้ลูกค้าทำการลงทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของเบอร์ให้ถูกต้อง พร้อมแนะให้นำเบอร์ไปจดทะเบียน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์

นายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ความต้องการเบอร์สวย เบอร์มงคลที่ถูกโฉลกกับตัวเอง เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนจากความเชื่อเรื่องดวงชะตา จึงมีหลายเว็บไซต์ รวบรวมเอามาขาย โดยแบ่งประเภทของเบอร์ออกมามากมาย เช่น เบอร์ตอง เบอร์เรียง เบอร์เลขศาสตร์ เบอร์สวย VIP เบอร์โฟร์ เบอร์สวย xyxy xxyy เม็ดเงินในตลาดของเบอร์มงคลและเบอร์สวย  เริ่มต้นขายกันตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาท จนถึงหลายล้านบาทต่อเลขหมาย มีเงินหมุนเวียนในตลาดหลักร้อยล้านบาท

ล่าสุด ดีแทค มีกรณีที่ถูกสวมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และได้นำเบอร์สวยออกไปจำหน่ายในเว็บไซต์ที่ค้าขายเบอร์สวยโดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้ ทางดีแทคไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งดำเนินการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวน และดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ และสามารถนำเบอร์มาคืนให้ลูกค้าได้เรียบร้อยแล้ว

และในขณะเดียวกัน ดีแทค ได้ยกระดับเพิ่มความรัดกุม ในขั้นตอนการออกซิมการ์ดใหม่ให้ลูกค้าทุกกรณี ไมว่าจะเป็นการออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิม กรณีลูกค้าทำซิมหาย ซิมชำรุด เปลี่ยนขนาดซิมเพื่อใช้งานกับมือถือรุ่นใหม่ เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย และช่วยให้ลูกค้าดีแทคมั่นใจได้ว่า จะไม่มีความผิดพลาดจากขั้นตอนนี้อีก

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีกรณีการถูกขโมยเบอร์เกิดขึ้นอีก ดีแทคขอย้ำให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ด ให้เร่งมาลงทะเบียน โดยมีช่องทางให้ลูกค้าลงทะเบียนได้สะดวกหลายช่องทางทั้งผ่านแอพ 2 แชะ จากนโยบายกสทช. หรือที่สำนักงานบริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นไม่ให้สามารถนำหมายเลขของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ซ้ำซ้อนได้

มาตรการขั้นตอนการเปลี่ยนซิมการ์ด (ซิมใหม่เบอร์เดิม) สำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน ที่สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ฮอลล์ และศูนย์บริการดีแทค เซ็นเตอร์

1. ตรวจสอบตัวตนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

  • กรณีผู้มาติดต่อแจ้งว่ามาดำเนินการด้วยตนเอง – เจ้าหน้าที่ต้องขอบัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมในระบบว่าตรงกันหรือไม่ พร้อมทำสำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีผู้มาติดต่อแจ้งว่าได้รับมอบอานาจให้มาดำเนินการแทนลูกค้าต้องนามสกุลเดียวกันเท่านั้น – เจ้าหน้าที่ต้องขอดูบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งลูกค้าและของผู้รับมอบอำนาจ ก่อนเสมอ จากนั้นจึงตรวจเอกสารการมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอำนาจให้มีครบถ้วนและถูกต้อง  และนำข้อมูลของผู้มอบอำนาจมาตรวจสอบกับข้อมูลการลงทะเบียนในระบบว่าตรงกันหรือไม่

2. ตรวจสอบซากซิมลูกค้า

  • ซากซิมการ์ด หมายถึงแผ่นซิมการ์ดที่มีแผ่นชิพ และเลขที่ซิมการ์ดที่สามารถอ่านได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น ไม่นับรวมถึงกรอบซิมการ์ด ที่ถูกหักตัวซิมออกไปแล้วหรือหลักฐานอื่นใด
  • กรณีที่ซากซิมการ์ดไม่สามารถอ่านเลขที่ซิมการ์ดได้อย่างสมบูรณ์ ให้ถือว่าลูกค้าไม่ผ่านการตรวจ

กรณีที่ไม่มีซากซิมการ์ดมา (ซิมการ์ดหาย) หรือตรวจสอบซากซิมการ์ดไม่ผ่าน ต้องมีใบแจ้งความซิมหาย/บันทึกประจำวัน มาแสดงด้วย

3. ตรวจสอบการใช้งานของเลขหมาย

ตรวจสอบการใช้งานของเลขหมายนั้นโดยมีการถามคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานที่ผ่านมา ซึ่งจะมีคำถามที่กำหนดไว้ลูกค้าต้องตอบให้ถูก x ข้อ จากทั้งหมด y ข้อ เป็นต้น

การป้องกันไม่ให้เบอร์ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร

  • จดทะเบียนซิมให้ถูกต้องกับโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้สะดวกผ่านหลายช่องทางทั้งผ่านแอพ 2 แชะ จากนโยบายกสทช. หรือที่สำนักงานบริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นไม่ให้สามารถนำหมายเลขของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ซ้ำซ้อนได้

ถ้าหากเบอร์ถูกขโมยไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร

  • ขั้นตอนแรกลูกค้าต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อนำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐาน พร้อมบัตรประชาชน หรือในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทำใบมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนผู้ดำเนินการแทนด้วย แล้วไปที่ศูนย์บริการดีแทค เพื่อขอรีบซิมใหม่เบอร์เดิม
  • จากนั้น เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ สำหรับลูกค้าระบบพรีเพดถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจตามขั้นตอนถึงข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ถ้าในกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนแสดงตนไว้ จะใช้เวลาตรวจสอบความเป็นเจ้าของนานขึ้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners