i-mobile แจ้งเตือนผู้บริโภค ระวังโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม ลอกเลียนแบบ

โดย shyboy | 31 มกราคม 2551 เมื่อ 23:48 น. | อ่าน 15
เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีผู้นำเข้า จัดจำหน่าย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ข้อความในชื่อ I-mobile หรือ I-MOBILE หรือ iMOBILE หรือ Imobile

เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีผู้นำเข้า จัดจำหน่าย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ข้อความในชื่อ I-mobile หรือ I-MOBILE หรือ iMOBILE หรือ Imobile ซึ่งทาง บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นการจงใจ ตั้งใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว และถือว่าเป็นความผิดในคดีแพ่ง มาตรา 420 และ คดีอาญา 274 และ 275 จึงขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง

About Author

shyboy

shyboy

Partners