กสทช เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรก 8,040 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

โดย shyboy | 28 มิถุนายน 2559 เมื่อ 13:47 น. | อ่าน 27

IMG_8697นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (28 มิถุนายน 2559) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz คู่กับ 940 – 950 MHz) ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรก จำนวน 8,040 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 562.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,602.80 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้นำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 72,346.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล

นายฐากร กล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ต่อไป ส่วนเงินค่าประมูลงวดแรกที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 8,602.80 ล้านบาท สำนักงานฯ จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

13508951_920092631435401_6352100122064993491_nสำหรับการชำระเงินประมูลงวดที่สอง จะชำระจำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สามภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งงวดที่หนึ่งภายใน 15 วัน

ส่วนงวดที่สาม จะชำระจำนวน 4,020 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สี่ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สองภายใน 15 วัน และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 59,574 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,170.18 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สามภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 4

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ทั้งการกำกับคุณภาพการให้บริการในเรื่องอัตราค่าบริการ การขยายโครงข่าย และคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย เพื่อคนไทยทุกคน

About Author

shyboy

shyboy

Partners