เทเลนอร์เผยผลการวิจัย ผู้สูงอายุในเอเชียถูกละเลยหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านมือถือ

โดย nookzz | 28 พฤษภาคม 2558 เมื่อ 10:53 น. | อ่าน 380

thailandเทเลนอร์กรุ๊ปเปิดเผยข้อมูลที่ได้จาก 4 ประเทศในตลาดเอเชียที่บ่งชี้ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มไม่ได้รับประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ หรือโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่

ขณะที่โมบายอินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัวสูงมากในเอเชีย เมื่อไม่นานมานี้ เทเลนอร์กรุ๊ปได้ทำการวิจัยใน 4 ตลาดของภูมิภาคนี้ ซึ่งเก็บข้อมูลจากประเทศไทย อินเดีย บังกลาเทศ และมาเลเซีย พบว่าประชากรของแต่ละประเทศไม่สามารถเข้าถึง และได้รับประโยชน์ของการเชื่อมต่อที่เท่าเทียมกัน รายงานเกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุในเอเชียที่ขาดการเชื่อมต่อ” ที่รวบรวมจากข้อมูลของลูกค้าระบุว่า ตลาดบางแห่งมีกลุ่มผู้สูงวัยเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และมีจำนวนน้อยกว่านั้นที่ใช้สมาร์ทโฟน

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยระบุว่า นับจากปี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป จะมีประชากรผู้สูงเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 500,000 คน ภายในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete aged society) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยที่จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้รัฐบาลเร่งวางนโยบาย และหามาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งรวมไปถึงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มียุทธศาตร์ในการเตรียมความพร้อมประชากร โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยระยะยาวกว่า 6 ปี เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วในสหรัฐอเมริกากว่า 22,000 คน ได้ผลสรุปว่า การที่ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ จะสามารถลดค่าความน่าจะเป็นของความเครียดในวัยสูงอายุลงได้ถึงร้อยละ 33 เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการลดความรู้สึกของความเหงา ความโดดเดี่ยว และความเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุของโรคเครียด การวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจที่จะปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการขยายเครือข่ายทางสังคม และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จากดีแทคระบุว่า มีลูกค้าร้อยละ 6 ที่อายุมากกว่า 60 ปี และมีเพียงร้อยละ 2 ที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งอาจป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มประชาการผู้สูงอายุของไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 74.2 ปี เมื่อเทียบกับอินเดียที่มีการคาดอายุขัยอยู่ที่ 60.2 ปี เช่นเดียวกันกับรูปแบบการใช้โทรศัพท์ของประชากรกลุ่มนี้ที่มีความแตกต่างอย่างน่าสนใจหากเปรียบเทียบกับอินเดียและบังกลาเทศ กล่าวคือ อัตราส่วนของการใช้ดาต้าของผู้สูงวัยอยู่ในระดับสูง โดยร้อยละ 56 ของผู้ใช้มีอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 50 มีอายุมากกว่า 65 ปี สำหรับประเภทโทรศัพท์ที่ใช้ ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 55 ของผู้สูงอายุสองกลุ่มนี้ใช้สมาร์ทโฟน  และมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ฟีเจอร์โฟนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางของประเทศมาเลเซีย การสำรวจในสองกลุ่มประชากรของไทยนี้ หากแยกเป็นเพศชายและหญิงพบว่า การใช้ดาต้าของกลุ่มผู้หญิงนั้น ร้อยละ 19 มีอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 15 มีอายุมากกว่า 65 ปี

นายซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานบริหาร เทเลนอร์กรุ๊ป และเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด เทเลนอร์เอเชีย กล่าวว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ Internet for All เทเลนอร์ตระหนักว่า กลุ่มผู้สูงอายุในตลาดเอเชียยังไม่ได้รับประโยชน์จากโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ การได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะช่วยเสริมให้ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย องค์กรต่างๆ ครอบครัว รวมถึงแต่ละบุคคล เนื่องจากในปัจจุบัน หลายประเทศในเอเชียกำลังเข้าสู่สถานการณ์การขยายตัวของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ดังนั้น เราจึงควรมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้เชื่อมต่ออย่างทั่วถึง โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่คนในวัยหนุ่มสาวเท่านั้น”

About Author

nookzz

nookzz

Partners