ชไนเดอร์ฯ ยักษ์ใหญ่ด้านระบบจัดการพลังงาน ร่วมรณรงค์ “ปิดไฟช่วยชาติ”

โดย nookzz | 28 มีนาคม 2558 เมื่อ 11:21 น. | อ่าน 6

Light1-edit-Resizeชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านระบบจัดการพลังงานระดับโลก ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ “ปิดไฟช่วยชาติ” ภายใต้กิจกรรม 60+ Earth Hour ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมโลกหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น

มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธานบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า “ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นองค์กรที่มีมีพันธสัญญาหลักในการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน  และทำให้การใช้พลังงานมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของกิจกรรม 60+ Earth Hour อย่างชัดเจน ดังนั้น เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยและทุกภาคส่วน “ปิดไฟช่วยชาติ” ไปพร้อม ๆ กันกับเรา”

ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ พลังงานจากน้ำ น้ำมันเตา พลังงานทดแทนอื่นๆ และการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 1% ของจีดีพี หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาทอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น การช่วยกันปิดไฟ 1 ชั่วโมงไม่เพียงช่วยโลกในการประหยัดพลังงาน แต่รวมถึงประหยัดทรัพยากร ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมากมายอีกด้วย

จากข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวง ในปี  2557 ที่มีการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,768 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 6,767,016 บาท

“1 ชั่วโมงอาจเป็นเพียงช่วงเวลาอันน้อยนิด แต่ถ้าทุกคนช่วยกันปิดไฟ ทั่วประเทศไทยมีประชากร 65 ล้าน คน จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นของชไนเดอร์ ในการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อโลกสีเขียว เราเชื่อมั่นว่า ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันใช้พลังงานอย่างพอเพียงและคุ้มค่าในทุก ๆ วัน มิใช่แต่เพียงช่วงเวลา 1 ชั่วโมงนี้ โลกของเราจะมีพลังงานที่ยั่งยืน สะอาด และสามารถใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน” มร.มาร์ค กล่าวทิ้งท้าย

About Author

nookzz

nookzz

Partners