ทรู จับมือ เอแบค ริเริ่มหลักสูตร MBA “Retail Management” แนวสร้างสรรค์ ส่งผู้บริหารถ่ายทอดกลยุทธ์ทำงาน เปิดโอกาสฝึกฝนบริหารงานจริง

โดย shyboy | 29 มกราคม 2551 เมื่อ 12:01 น. | อ่าน 72
ทรู จับมือ เอแบค ริเริ่มหลักสูตร MBA “Retail Management” แนวสร้างสรรค์
ส่งผู้บริหารถ่ายทอดกลยุทธ์ทำงาน เปิดโอกาสฝึกฝนบริหารงานจริง
ยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจรีเทล

กรุงเทพฯ 28 มกราคม 2551 :  ทรู ตอกย้ำสร้างสังคมการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(เอแบค) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจรีเทล (
Retail Management) แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย  โดดเด่นทั้งวิชาเรียนที่
คัดสรรเฉพาะเพื่อบริหารจัดการธุรกิจในชีวิตการทำงานจริงได้เต็มที่ พร้อมเติมเต็มหลักสูตร
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในเครือทรู และเปิดโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงด้านการบริหารงานธุรกิจรีเทลกับบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคนไทยให้สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ระหว่างเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดธุรกิจบริการในปัจจุบัน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับและพร้อมที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรชาวไทย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเอแบคให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Retail Management)   ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่สมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการผสมผสานหลักสูตรภาคการศึกษาและ
ประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ  ทำให้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่  ซึ่งผู้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ และประสบการณ์ชีวิตการทำงาน จากผู้บริหารในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจรีเทล อาทิ ทรู วิชั่นส์ ทรู มูฟ  ทรู ออนไลน์   ทรู มันนี่ และทรูไลฟ์ ซึ่งครอบคลุมความรู้ทั้งด้านการบริหาร  การจัดการ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการหลายรูปแบบ รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจรีเทล ได้ฝึกทำงานจริงกับบริษัทในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง  ทั้งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ระหว่างเรียน หรือฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 


 


ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (เอแบค)  กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Master of Business Administration, concentration in Retail Management)  ระหว่าง เอแบค  และทรู ครั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังจะยกระดับมาตรฐานสังคมไทย และร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย  โดยเฉพาะบุคลากรทางภาคธุรกิจ เน้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างแท้จริง  จุดเด่นและความแตกต่างของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย


·       Real World Entrepreneurship    เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงด้านการบริหารงานธุรกิจรีเทลที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายกับบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


·       Hand-on Retail Experience     ซึ่งคัดสรรวิชาเรียนที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจในชีวิตการทำงานจริง


·       Insights from the Top Executives    ที่ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดกลยุทธ์และประสบการณ์ชีวิตการ ทำงานจากผู้บริหารในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น   โดยผู้เรียนสามารถฝึกฝนการบริหารงานธุรกิจรีเทลเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ภายใต้บรรยากาศการทำงานจริง กับบริษัทในเครือทรู ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานรีเทล ที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายในตลาดเมืองไทย เรียกได้ว่า หลักสูตรนี้ เป็น ( “The First Practical MBA Program”) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจ  สร้างบุคลากรนักบริหารมืออาชีพและนักธุรกิจ  ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางภาคธุรกิจในโลกโลกาภิวัฒน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าวนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี แบ่งเป็น 6 ภาค
การศึกษา รวม 48 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 15.30 น. ที่เอแบค ซิตี้ แคมปัส
เซ็นทรัล เวิลด์ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 380,000 บาท รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอแบค ซิตี้ แคมปัส โทรศัพท์ 02 100 9115 – 8 หรือ ร้านทรูไลฟ์ และทรู คอฟฟี่ ทุกสาขา

About Author

shyboy

shyboy

Partners