เอไอเอส เดินหน้าสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ไทยรอบด้าน ให้พร้อมเป็นด่านหน้าลุยสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทย

โดย shyboy | 23 มกราคม 2551 เมื่อ 01:14 น. | อ่าน 35
เอไอเอส เปิดแนวคิด AIS Smart SMEs มุ่งเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข้อมูล/องค์ความรู้, การทำตลาด, เทคโนโลยี

22 มกราคม, 2551 : เอไอเอส เปิดแนวคิด AIS Smart SMEs มุ่งเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข้อมูล/องค์ความรู้, การทำตลาด, เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนาแพ็คเกจค่าโทรพิเศษที่ผสมผสานรูปแบการใช้งานที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าได้สุดๆ พร้อมจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันความสามารถ SMEs ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น


 


นายฮุย เว็ง ชอง, รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “กลุ่ม SMEs นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจภาพใหญ่ เพราะในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งพบว่า ผลประกอบการของ SMEs นั้นมีความสำคัญกับมูลค่าการผลิตโดยรวมของประเทศทั้งสิ้น สำหรับประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 2.2 ล้านราย และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายที่มีศักยภาพในหลายๆด้าน จึงต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ในลักษณะของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “AIS Smart SMEs  ทุกธุรกิจจัดการได้” ที่จะเน้นการสนับสนุน SMEs อย่างครบวงจร”


 


“ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่า การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs อย่างยั่งยืน มิใช่เพียงการจัดแพ็คเกจค่าโทรในราคาถูกเท่านั้น หากแต่ควรต้องทำตัวเป็นคู่คิด, คู่ค้า และพันธมิตร ที่จะร่วมหาโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้น AIS Smart SMEs จึงเป็นศูนย์รวมสิ่งที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร ใน 6 เครื่องมือ ประกอบด้วย การบริการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด, การบริการการสื่อสารเพื่อธุรกิจ, การบริการหลังการขาย, การบริการจาก AIS Smart Solutions , การบริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่าน SMEs Hot Line 1149 และ สิทธิพิเศษจากเอไอเอสและพันธมิตร เพื่อเป็นเสมือนหนึ่งการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง และไม่ต้องกังวลกับระบบงานภายในองค์กร”


 


โดย นางสาวอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล, ผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาด SMEs เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่เราเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs คือ มุ่งเพิ่มรายได้, ลดต้นทุน , การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ มองหาโอกาสใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของ 6 เครื่องมือที่ AIS Smart SMEs ตั้งใจพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs นั้น มีรายละเอียด ดังนี้


1.      การบริการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด : โดยเปิดช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการให้มากและหลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ จับมือ Tarad.com ในการสร้างชุมชนผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน,การดูข้อมูลของผู้ประกอบการผ่านทางโมบายไลฟ์ พลาซาบนมือถือ รวมถึงเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านทาง SMS Marketing


2.      การบริการการสื่อสารเพื่อธุรกิจ : โดยผสมผสานรูปแบบการใช้งานของ Postpaid, Prepaid, Non Voice รวมถึงแพ็คเกจราคาพิเศษยิ่งขึ้นหากมีการใช้ในปริมาณมาก (Discount Volume)


3.      การบริการจาก AIS Smart Solutions : เพื่อนำเสนอวิธีประยุกต์ใช้ Solutions เทคโนโลยีไร้สายจาก AIS Smart Solution เข้ากับธุรกิจ ที่จะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจให้เดินหน้าและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ MVPN, VPBX รวมถึง การให้ทดลองใช้บริการฟรี, การเปิดโชว์รูมแสดงบริการในชื่อ Bridge Center ให้เยี่ยมชมและทดลองใช้ได้ ณ อาคารชินวัตร 1 และ 2


4.      การบริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่าน SMEs Hot Line 1149 : ที่ไม่เพียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเอไอเอสเท่านั้น หากแต่ให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับ SMEs รวมถึงตารางกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ


5.      การบริการหลังการขาย : อาทิ จัดทำค่าใช้จ่ายขององค์กรแบบรวมหรือแยกบิลล์, จัดทำหมายเลขหรือชื่อพิเศษเพื่อแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ, สร้าง Web site ในลักษณะของ E-Service อันจะทำให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


6.      สร้างสรรค์สิทธิพิเศษจากพันธมิตรของเอไอเอส ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Office Mate รวมถึงสิทธิพิเศษจาก AIS Plusนางสาวอรุณภรณ์กล่าวต่อไปว่า “สำหรับช่องทางในการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs นั้น จะแตกต่างจากช่องทางสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าองค์กร โดยเอไอเอสได้จับมือ IT Partner ,ร้านเทเลวิซ  และช่องทางเฉพาะที่จะตรงกับลักษณะของกลุ่ม SMEs มากยิ่งขึ้น อาทิ Call Center ของ Office Mate  ดังนั้นจากนี้ไปจึงเชื่อว่า AIS Smart SMEs จะสามารถเป็นผู้ช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเดินหน้าแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพแน่นอน”

About Author

shyboy

shyboy

Partners