ร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ดีแทค และ พันธมิตร มอบรางวัลส่งกำลังใจคนทำดี ในโครงการ “80 วัน 80 ความดี”

โดย shyboy | 18 มกราคม 2551 เมื่อ 17:01 น. | อ่าน 16
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เปิดศักราชใหม่ให้กำลังใจคนทำดี ประกาศผลรางวัลโครงการ 80 วัน 80 ความดี พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรมอบรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนดีจากทั่วประเทศ

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เปิดศักราชใหม่ให้กำลังใจคนทำดี ประกาศผลรางวัลโครงการ 80 วัน 80 ความดี พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรมอบรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนดีจากทั่วประเทศ

 

โครงการ 80 วัน 80 ความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถานีร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทไทย ยามาฮ่า มอเตอร์จำกัด บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด บมจ. และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดสายให้ผู้ฟังถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีของตนเอง โดยสถานีฯ จะบันทึกความดีทั้งหมดไว้เพื่อคัดเลือก สถานีละ 1 เรื่องต่อ 1 วัน ทั้ง 23 สถานี ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละวันจะได้รับค่าโทรจากแฮปปี้มูลค่า 100 บาท ผ่านบริการแฮปปี้ออนไลน์วันต่อวัน นอกจากนั้นเรื่องราวความดีที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดจากแต่ละจังหวัดที่สถานีมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ ยังจะได้รับมอบรางวัลเป็นกำลังใจจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 

โดยรางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1 และ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จำนวน  2 รางวัล  รางวัลที่ 3 และ4 ชุด day bed index จำนวน 2 รางวัล , รางวัลที่ 5-10 ชุดของขวัญจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 6 รางวัล และรางวัลชมเชยเป็น ชุดของขวัญจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำนวน 23 รางวัล รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล รายละเอียดของรางวัลและเรื่องราวความดีของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com

 

โครงการนี้นับว่าได้รับความสนใจจากผู้ฟังรายการจำนวนมาก โดย มีผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมรายการทุกวัน รวมทั้งสิ้นกว่า 9,200 สายตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพาณิชย์ ดีแทค หนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีและกระตุ้นให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันทำความดีอันจะสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม นับว่าเป็นการทำความดีเพื่อถวายในหลวงซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในวิถีชีวิตประจำวัน

 

 

ในภาพ นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพาณิชย์ดีแทค และนายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกับตัวแทนจากบริษัทพันธมิตรผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่คุณสรวงสุดา  มนัสบุญเพิ่มพูล   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารการตลาด  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คุณพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด คุณรัตนพร  ไตรยสุนันท์  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และคุณจรินทร  ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัดร่วมมอบของรางวัลที่พันธมิตรร่วมแรงร่วมใจมอบให้แก่ผู้ชนะรางวัลจากทั่วทุกภาคของประเทศในโครงการ “80 วัน 80 ความดี”

 

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เป็นพันธมิตรด้านสื่อวิทยุที่ดีแทคให้การสนับสนุนมาตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา และได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายวิทยุในต่างจังหวัดทั้งหมด 23 สถานี ครอบคลุมกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้สโลแกนเครือข่ายแห่งความสุขและความดี หนุนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรมและความดี โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งวิทยุ โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต เชื่อมความสัมพันธ์และสายใยในสังคม

About Author

shyboy

shyboy

Partners