ไมโครซอฟท์มอบรางวัลแก่นักพัฒนาเว็บไซต์ ในโครงการ ‘Website Makeover’ ที่มุ่งพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน

โดย shyboy | 27 ธันวาคม 2550 เมื่อ 16:19 น. | อ่าน 46
ไมโครซอฟท์มอบรางวัลแก่นักพัฒนาเว็บไซต์ ในโครงการ ‘Website Makeover’ ที่มุ่งพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) มอบรางวัลแก่นางสาวณัชพร พิชัยยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ 3 จากขวา) ผู้ชนะเลิศจากการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับมูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย) (www.hopewwthailand.org)  หนึ่งใน 10 องค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ‘Website Makeover’ ซึ่งเป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และนำทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของนักพัฒนาไปช่วยพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการและง่ายต่อการใช้งาน


 


โดยรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop) ยี่ห้อ Twin Head  ส่วนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายศิลา ศรียา (ที่ 1 จากขวา) ได้รับ PDA Phone HTC Touch Windows Mobile และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายสุขสันต์ อยู่เย็น (ที่ 4 จากขวา) ได้รับรางวัล Wireless Laser Desktop 6000 โดยเว็บไซต์ที่ชนะเลิศและที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะส่งมอบให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners