HP เตรียมสายผลิตภัณฑ์รับการเปิดตัว Microsoft Windows Server 2008

โดย shyboy | 17 ธันวาคม 2550 เมื่อ 16:46 น. | อ่าน 8
เอชพีประกาศเปิดตัวพอร์ทโฟลิโอ "Microsoft ready" ที่รวมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และโซลูชั่นต่างๆ ของเอชพี

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 17 ธันวาคม 2550 – เอชพีประกาศเปิดตัวพอร์ทโฟลิโอ “Microsoft ready”  ที่รวมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และโซลูชั่นต่างๆ ของเอชพี เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถแปลงไปสู่การใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows® Server 2008 ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย


 


เมื่อนำเทคโนโลยีของเอชพีมาใช้ควบคู่กับ Microsoft Windows Server 2008 จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถควบคุมการดำเนินธุรกิจและมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น พร้อมยังช่วยปกป้องการลงทุนด้านไอทีของตนได้ดีกว่าเดิม


 


ในระหว่างการพัฒนา Windows Server 2008 วิศวกรของเอชพีได้ทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์และลูกค้ากลุ่มแรกที่นำ Windows Server 2008 ไปใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ทโฟลิโอ Business Technology ของเอชพี จะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเมื่อทดสอบในรูปแบบการใช้งานแบบต่างๆ ของลูกค้า อาทิ การจัดระบบบริหารงานประจำวันให้เป็นระบบอัตโนมัติ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการทำให้แอพพลิเคชั่นสำคัญทางธุรกิจมีความพร้อมสำหรับใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม


 


เอชพีและไมโครซอฟท์มีความร่วมมือกันอย่างยาวนานในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการนำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า


 


มร. เฟรดดี ตัน รองประธานและผู้จัดการทั่วไปแผนก Commercial Accounts, Solution Partners & Alliances ประจำเอชพีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น กล่าวว่า เอชพีทราบดีว่าการเลือกระบบโครงสร้างพื้นฐานถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของแอพพลิเคชัทางไอทีและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ที่อาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ เอชพีได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์มานานกว่าสามปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของเอชพีและ Windows Server 2008 จากไมโครซอฟต์ ในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่จะเป็นเบื้องหลังของการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ


 


ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเอชพีสามารถรองรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี อาทิ เซิร์ฟเวอร์ HP Integrity, HP ProLiant และ HP BladeSystem ผลิตภัณฑ์ HP StorageWorks และ HP Software ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารับทราบความเป็นไปและควบคุมระบบไอทีของตนได้ดีขึ้น


 


ความสามารถของฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามานี้ พร้อมกับการปรับปรุงในระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่น ระบบบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และระบบรักษาความปลอดภัย จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารการทำงานด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้ระบบงานสำคัญทางธุรกิจมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย


 


ฝ่ายบริการของเอชพี (HP Services) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการติดตั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์จะให้บริการด้านการวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง และให้ความช่วยเหลือสำหรับเทคโนโลยี Microsoft Windows Server 2008 เพื่อช่วยให้ลูกค้านำเอาระบบไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาที่มีค่า และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการติดตั้งใช้งานทั่วโลก นอกจากนี้ HP Services สามารถผสานระบบปฏิบัติการชนิดใหม่ลงไปในสภาพแวดล้อมทางไอทีในรูปของโซลูชั่นที่พัฒนาร่วมกับไมโครซอฟท์ ที่เรียกกันว่า HP & Microsoft Solutions for the People-Ready Business


 


นอกจากนั้น แผนกฝึกอบรมของ HP Services ซึ่งถือเป็นพันธมิตรระดับโลกของไมโครซอฟต์ในระดับ Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions ยังได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมสำหรับ Windows Server 2008 มากขึ้นด้วย บริการต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมออนแบบไลน์ ระบบ e-learning ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการอีกหลากชนิด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Windows Server 2008 ได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลความรู้ล่าสุดอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินธุรกิจปกติมากนัก


 


มร. บ๊อบ เคลลี่ รองประธานองค์กร แผนก Infrastructure Server Marketing Group บริษัทไมโครซอฟท์กล่าวว่า ในการเปิดตัว Windows Server 2008 ในครั้งนี้ เราตระหนักดีว่าเอชพี คือพันธมิตรหลักระดับโลกที่ลูกค้าของเราสามารถวางใจได้ การทำงานร่วมกันระหว่างไมโครซอฟท์และเอชพีจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและโอกาสในการสร้างระบบไอทีซึ่งสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ซึ่งก็คือพนักงานของพวกเขานั่นเอง


 


พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานได้อย่างคล่องตัวด้วยผลิตภัณฑ์ของเอชพีและ Microsoft Windows Server 2008


 


เอชพีได้นำเอาประสบการณ์เกี่ยวกับ Windows ที่สั่งสมมานานหลายสิบปีมาพัฒนาเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดขององค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่การปรับขยายระบบ การควบรวมระบบ ความพร้อมในการให้บริการของระบบ ความปลอดภัย การทำงานแบบโมไบล์ ระบบบริหารไอเดนทิตี้ การบริหารการดำเนินงาน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการทำเวอร์ช่วลไลเซชั่น ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญของ HP Services กำลังเข้ารับการฝึกอบรมที่ Windows Server 2008 Academics ของเอชพีและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ Windows Server 2008 Rapid Deployment Program ที่มีอยู่ทั่วโลก


 


ฝ่ายซอฟต์แวร์ของเอชพี (HP Software) ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์จากพอร์ทโฟลิโอซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Business Technology Optimization (BTO) มารองรับการทำงานของระบบ Windows Server 2008 โดยเฉพาะ โปรแกรมชุด Business Service Automation ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้จะช่วยให้ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร การบริหารโปรแกรมซ่อมแซมและการแปลงไปสู่ระบบ Microsoft Windows Server 2008 เป็นไปอย่างอัตโนมัติ มีความสม่ำเสมอ และสามารถคอยควบคุมได้ด้วย


 


นอกจากนั้น โซลูชั่น Business Services Management ของเอชพียังสามารถรองรับการบริหารและการเฝ้าตรวจสอบระบบ Microsoft Windows Server 2008 ได้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อธุรกิจและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ระบบไม่สามารถทำงานได้


 


โซลูชั่นบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ HP Systems Insight Managerโพรเซสเซอร์ระบบบริหาร Integrated Lights-Out 2 (iLO2) และซอฟต์แวร์ Insight Management Agents สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2008 ที่กำลังจะเปิดตัวได้เช่นกัน ทำให้ลูกค้าที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant จะยังคงใช้คุณสมบัติต่างๆ ได้ตามปกติในช่วงที่ทำการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการตัวนี้ พร้อมกันนี้คุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะยังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นด้วย


 


นอกจากนั้น เซิร์ฟเวอร์ HP Integrity, ProLiant และ BladeSystem รวมทั้งผลิตภัณฑ์ HP StorageWorks ยังจะสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2008 ได้อย่างเต็มที่เมื่อตอนที่ระบบปฏิบัติการตัวนี้ได้รับการเปิดตัวอีกด้วย โดยที่เซิร์ฟเวอร์ HP Integrity และ HP ProLiant ถือเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับ Windows Server 2008 โดยตรง เช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server มาแล้ว


 


ไมโครซอฟท์ยังได้นำเอาเทคโนโลยีอื่นๆ ของเอชพีไปเป็นแพลตฟอร์มในการอ้างอิงสำหรับการพัฒนาและทดสอบ และใช้เป็นโครงสร้างอ้างอิงที่สามารถปรับขยายได้อีกด้วย การนำเอา 


Microsoft Windows Server 2008 รุ่นเบต้ามาทำงานบนแพลตฟอร์มของเอชพี ถือเป็นโอกาสสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขยายระบบได้เป็นอย่างดี


 


ตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า Microsoft Windows Server 2008 สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเอชพีได้เป็นอย่างดีจนก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริง ก็คือเมื่อนำเอามาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ HP Enterprise Virtual Array Dynamic Capacity Management (DCM) ซึ่งเป็นโซลูชั่นจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ HP Enterprise Virtual Array ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสตอเรจสามารถปรับแต่งพื้นที่ของระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแอพพลิเคชั่นได้โดยอัตโนมัติ


 


เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ DCM ร่วมกับ Microsoft Windows Server 2008 พื้นที่ของสตอเรจจะถูกจัดสรรคืนให้กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยลดภาระให้กับผู้ใช้ในการบริหารจัดการระบบสตอเรจ สามารถใช้พื้นที่ของสตอเรจให้เกิดประโยชน์สูงสด และสามารถใช้ประโยชน์จากดิสก์ได้ดีขึ้นด้วย


 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเอชพีที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Windows Server 2008 สามารถดูได้จาก www.hp.com/go/ws2008 ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์และเอกสารซึ่งมีคำแนะนำและความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่นำเอาระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2008 ไปใช้เป็นกลุ่มแรก ในขณะที่เอกสารซึ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเอชพีสำหรับ Microsoft Windows Server 2008 คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2008

About Author

shyboy

shyboy