ทรู ร่อนจดหมายแจง บริษัทฯ ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไข การรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 

โดย shyboy | 27 พฤศจิกายน 2558 เมื่อ 06:52 น. | อ่าน 76

Logo-TRUEตัวแทนประชาสัมพันธ์ของ สายงานสื่อสานองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ชี้แจงกรณ๊รายงานข่าวของสื่อบางสำนัก ที่มีความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลการประชุม กรณีที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2558  ทางบริษัทขอชี้แจงดังนี้

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2558 – ตามที่วันนี้ มีรายงานข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในบางสื่ออยู่หลายประเด็น เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2558 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเรื่องบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่ถูกต้อง ดังนี้

1. รายงานข่าวที่ว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังไม่จัดส่งหนังสือค้ำประกันให้กับสำนักงานกสทช. ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz จึงคาดว่า กทค. ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า
บริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาตของกสทช. ซึ่งมีกำหนดเวลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล คือต้องชำระภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันสุดท้าย อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่หนึ่งเป็นเงินสดในจำนวนร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ตามเงื่อนไขการชำระเงินในบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,492.72 ล้านบาท ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินการตามเงื่อนไขของกสทช. อีกทั้งประเทศชาติจะได้นำเงินสดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยบริษัทฯ มีเจตนาที่ไม่ส่งมอบหนังสือค้ำประกันในส่วนที่เหลือ เพราะจะทำให้เกิดการอนุมัติออกใบอนุญาตในทันที เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยให้ความสำคัญกับเรื่องฤกษ์ที่เหมาะสมในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีการจัดส่งหนังสือค้ำประกันให้กับสำนักงานกสทช. ซึ่งยังคงอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดคือ 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล”

2. สำหรับประเด็นที่กล่าวว่า “เหตุผลที่ทรูมูฟกล่าวอ้าง เพื่อขอให้ กทค. ยืดระยะวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวออกไปอีก ดูไร้น้ำหนักแทบจะสิ้นเชิง” อีกทั้งกล่าวว่า “บริษัทฯ ส่งหนังสือเข้ามาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ก็ย่อมไม่อาจยับยั้ง “ซิมดับ” ได้ ต่อให้ กทค. เปลี่ยนแปลงมติก็ตาม”

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ได้ส่งหนังสือเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ให้ กทค. พิจารณาทบทวนคำสั่งสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz และ ที่ประชุมบอร์ด กทค. นัดพิเศษ ครั้ง 9/2558 บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาเหตุผลต่าง ๆ แล้วได้มีมติรับคำขอทบทวนของบริษัทฯ ไว้พิจารณา โดยให้รวบรวมข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. รัฐได้รับความเสียหายหรือไม่ 2. ประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่ 3. บริษัทที่ชนะการประมูลในคลื่นความถี่ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ 4. บริษัทผู้ชนะการประมูลอีกรายได้รับผลกระทบหรือไม่ ดังนั้น การนำเสนอข่าวในประเด็นนี้จึงไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และไม่ตรงตามมติของที่ประชุมบอร์ดกทค. ด้วย”

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความสับสนหรือสร้างความตื่นตระหนกกับผู้ใช้บริการ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัทฯ ได้

อนึ่ง นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. และกรรมการ กทค. ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุข่าวสาร สปริงเรดิโอ Spring Radio FM 98.5 MHz เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบัน ยังมีลูกค้าในระบบ 2G 1800MHz ค้างอยู่ประมาณ 40,000 หมายเลข ซึ่งหมายเลขทั้งหมดอยู่ในสถานะ “Inactive” หรือไม่ได้ใช้งาน

ที่มา: สายงานสื่อสานองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู

About Author

shyboy

shyboy