สถาบันวิจัยชั้นนำเผยผลวิจัยตลับหมึกแท้เอชพีคุณภาพเหนือกว่าตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และหมึกเติมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดย shyboy | 12 ธันวาคม 2550 เมื่อ 18:01 น. | อ่าน 54
เอชพีเผยผลการวิจัย พบว่าตลับหมึกแท้เอชพีสามารถพิมพ์ได้จำนวนหน้ามากกว่าตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่ (remanufactured) และหมึกเติม (refilled) ยี่ห้ออื่นๆ ถึง106.6% (หรือสองเท่า)

กรุงเทพฯ – 12 ธันวาคม 2550 – เอชพีเผยผลการวิจัยชิ้นแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหมึกพิมพ์และปริมาณการพิมพ์ที่ได้ต่อตลับ ที่วิจัยโดยบริษัท TÜV SÜD PSB ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการทดสอบทางเทคนิค โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าตลับหมึกแท้เอชพีสามารถพิมพ์ได้จำนวนหน้ามากกว่าตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่ (remanufactured) และหมึกเติม (refilled) ยี่ห้ออื่นๆ ถึง106.6% (หรือสองเท่า)


 


เมื่อกล่าวถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์แล้ว ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ (25.7%) ของตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และตลับหมึกเติมในเอเชียแปซิฟิกที่นำมาทดสอบนั้น หากไม่ชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิตก็ชำรุดก่อนเวลาอันควร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตลับหมึกแท้ของเอชพีที่นำมาทดสอบกลับไม่มีปัญหาดังกล่าวเลย


การวิจัยพบว่าตลับหมึกเติมมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือและปริมาณการพิมพ์ ในการทดสอบพบว่าตลับหมึกเอชพีของแท้พิมพ์งานได้จำนวนหน้ามากกว่าได้เกือบสองเท่าครึ่ง (146.7%) เมื่อเทียบกับตลับหมึกเติมที่การทดลองพบว่ามีอัตราความสิ้นเปลืองสูงมากถึงหนึ่งในสาม(33.2%) ของตลับหมึกเติม พบว่าหากไม่ชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต ก็ชำรุดก่อน           เวลาอันควร


 


ตลอดเวลาที่ผ่านมา เอชพีตระหนักดีว่าผู้ซื้อหมึกพิมพ์ในประเทศไทยไม่ทราบว่าเมื่อใช้              หมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และหมึกเติมจะพบปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ เอชพีจึงสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ที่เปิดเผยค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่แฝงมากับหมึกไม่ได้คุณภาพ เพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น นายกฤษณ์ กิตติทัตต์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์ซัพพลาย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวอัตราความสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และตลับหมึกเติมมีผลอย่างมากต่อเวลาและเงินของลูกค้า               ความสิ้นเปลืองที่ว่ายังทำให้ลูกค้าผิดหวัง และยังนำไปสู่การเสียเงินเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ที่เสียหายอีกด้วย


 


 “บริษัท TÜV SÜD PSBเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำการวิจัยทดสอบเกี่ยวกับตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และตลับหมึกเติมแบบรอบด้าน โดยครั้งนี้บริษัท TÜV SÜD PSBถือเป็นตัวแทนเอชพีในการทำวิจัยครั้งนี้มร.ตัน ลี เฮง ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริการ                การทดสอบของบริษัท TÜV SÜD PSB กล่าวจากผลลัพธ์ของการทดสอบครั้งนี้ เราพบว่า ตลับหมึกแท้ของเอชพีโดยเฉลี่ยแล้วสามารถพิมพ์งานได้จำนวนหน้ามากกว่าหมึกเติม               ยี่ห้อต่างๆ ถึง106.6% และพิมพ์ได้มากกว่าตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่ถึง 59.8%”


ผลลัพธ์หลักๆ ที่ได้จากการวิจัย


·       ปริมาณการพิมพ์ (จำนวนหน้า)


o   พบว่าตลับหมึกแท้ของเอชพีโดยเฉลี่ยสามารถพิมพ์ได้จำนวนหน้ามากกว่า106.6% หรือสองเท่า  เมื่อเทียบกับตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และหมึกเติมแบรนด์อื่นๆ ที่ได้ทดสอบ


o   พบว่าตลับหมึกแท้ของเอชพีโดยเฉลี่ยสามารถพิมพ์ได้จำนวนหน้ามากกว่า 59.8% หรือหนึ่งเท่าครึ่ง เมื่อเทียบกับตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และ                มีชื่อแบรนด์


o   พบว่าตลับหมึกแท้ของเอชพีโดยเฉลี่ยสามารถพิมพ์ได้จำนวนหน้ามากกว่า 146.7% หรือ 2.5 เท่า  เมื่อเทียบกับหมึกเติมแบรนด์อื่นๆ ที่ได้ทดสอบ


 


·       ความน่าเชื่อถือของตลับหมึกพิมพ์


o   พบว่า 25.7% หรือหนึ่งในสี่ของตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และหมึกเติม          แบรนด์อื่นๆ ที่ได้ทดสอบทั้งหมด 962 ตลับนั้น หากไม่ชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต ก็ชำรุดก่อนเวลาอันควร เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว                      ตลับหมึกแท้ของเอชพีที่นำมาทดสอบกลับไม่มีปัญหาดังกล่าวเลย


o   พบว่า 12% หรือหนึ่งในสิบของตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่ของแบรนด์ที่ได้ทดสอบทั้งหมดนั้น หากไม่ชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต ก็ชำรุดก่อนเวลาอันควร


o   พบว่า 33.2% หรือหนึ่งในสามของตลับหมึกเติมที่ได้ทดสอบทั้งหมดนั้น              หากไม่ชำรุดบกพร่องจากกระบวนการผลิต ก็ชำรุดก่อนเวลาอันควร


 


รายละเอียดของการวิจัย


ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2550 บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด ได้มอบหมายให้              บริษัทTÜV SÜD PSB ทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการเปรียบเทียบปริมาณการพิมพ์             และความน่าเชื่อถือระหว่างตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอชพีกับตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่และตลับเติมอื่นๆ ทั้งหมด 14 ยี่ห้อที่รวบรวมมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การทดสอบ               ได้คัดเลือกหมึกเติมทั้งหมด 14 ยี่ห้อโดยเลือกจากยอดขายและการใช้งานในภูมิภาคดังกล่าว โดยมีแหล่งที่มาจากประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ โดยการวิจัยได้กระทำเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน  2550


 


สำหรับการทดสอบ ได้เลือกตลับหมึกเอชพีสีดำรุ่น HP 45a และรุ่น HP 56a และเลือกตลับหมึกสามสี รุ่น HP 78a และรุ่น HP 57a มาใช้ในการทดสอบกับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทของเอชพีรุ่น HP Deskjet 5650 และรุ่น HP Deskjet 930C


 


ในการทดสอบเพื่อเทียบกับตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเอชพีของแท้ ได้เลือกเอาหมึกจากยี่ห้อที่เป็นกลางมา 962 ตลับ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม


 


1.   กลุ่มตลับหมึกเก่าที่นำมาผลิตใหม่ที่มียี่ห้อ โดยตลับหมึกทั้งหมดในกลุ่มนี้เป็น              ตลับหมึกเอชพีที่ใช้แล้วนำมาผลิตใหม่ ตลับหมึกในกลุ่มนี้ที่นำมาทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 341 ตลับ


2.   กลุ่มตลับหมึกเติม โดยตลับหมึกทั้งหมดในกลุ่มนี้ได้เป็นตลับหมึกเอชพี                     ที่ใช้หมดแล้ว จากนั้นส่งไปเติมหมึกเพื่อนำมาใช้อีกครั้ง ตลับหมึกในกลุ่มนี้                ถูกแบ่งย่อยไปอีกดังนี้


 


o   ตลับหมึกเติม“ในระบบ” คือ ตลับหมึกที่ส่งไปเติมที่ร้านเติมหมึกที่มีชื่อยี่ห้อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีหลายสาขา


o   ตลับหมึกเติม “นอกระบบ” คือ ตลับหมึกที่ส่งไปเติมที่ร้านเติมหมึกที่ไม่มีชื่อยี่ห้อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และร้านเติมหมึกดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ใน 4 เมืองหลักของเอเชีย


 


ข้อมูลเกี่ยวกับเอชพี


เอชพีมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าในทุกระดับนับตั้งแต่ผู้บริโภคระดับคอนซูเมอร์ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยสายผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงด้านโซลูชั่นภาพและการพิมพ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทำให้เอชพีเป็นหนึ่งในบริษัทด้านไอทีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เอชพีมีรายได้รวมนับจาก 4 ไตรมาสทั้งสิ้น 104.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชพี (NYSE, Nasdaq: HPQ) สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.hp.com


 


หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอชพีและ RSS feeds สามารถหาเพิ่มเติมได้ที่


www.hp.com/hpinfo/newsroom/


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ข้อมูลเกี่ยวกับ TÜV SÜD PSB


บริษัท TÜV SÜD PSB เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์และ                     การรับรองผล โดยบริษัทมีประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การทดสอบการปฏิบัติตามระบบ การรับรองผลระบบการจัดการ และการให้บริการคำปรึกษาด้านการฝึกหัดและวิศวกรรมมากว่า 30 ปี โดยบริษัท TÜV SÜD PSB มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญถึง 300 คน คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้าน EMC และโทรคมนาคม เคมี อาคารและการก่อสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


                                              


(1) ผลลัพธ์ทั้งหมดคำนวณโดยใช้ค่าขอบเขตของช่วงความเชื่อมั่นที่ปรับให้อยู่ที่ 90%


 


© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.


 


02/2007

About Author

shyboy

shyboy

Partners