กลุ่มทรู เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะสร้างสรรค์ จาก “ArtStory By AutisticThai” ผ่าน weloveshopping.com

โดย memine | 27 กันยายน 2560 เมื่อ 13:11 น. | อ่าน 581

Internalmail-weloveshoppingAutistic2017-final-forPR

กลุ่มทรู ต่อยอดพันธกิจพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้เปราะบางอย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุน มูลนิธิออทิสติกไทย นำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แก้ว หมวก กระเป๋า เสื้อ สมุดโน้ตทำมือ ที่มีเพียงแบบเดียวในโลก โดยฝีมือภาพศิลปะของน้อง ๆ กลุ่ม “ArtStory By AutisticThai” ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานTrue Autistic Thai Center วางจำหน่ายใน weloveshopping.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของไทย เพื่อช่วยให้น้อง ๆ และครอบครัว มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้นำศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจิตใจคนให้เข้าถึงเด็กออทิสติก ซึ่งศิลปะไม่เพียงเป็นการช่วยบำบัด กระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังสะท้อนจินตนาการและความสามารถพิเศษอันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่งดงามและสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยและกลุ่มผู้เปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups” รวมถึงร่วมสนับสนุนโครงการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพ โอกาสทางการศึกษา การฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมบุคคลธรรมดา ร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “ArtStory By AutisticThai” ได้ที่ https://store.weloveshopping.com/artstorybyautistic

About Author

memine

memine

Partners