“Netpoleon Solution Day 2015” เร่งองค์กรไทยเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยรับภัยไซเบอร์

โดย syndana | 27 สิงหาคม 2558 เมื่อ 19:38 น. | อ่าน 137

Netpoleonบริษัท เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จำกัด  ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการโซลูชั่นระบบเครือข่ายและโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรชั้นนำได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยได้จัดงานสัมมนาภายใต้งาน Netpoleon Solution Day 2015Beyond traditional Security and Network’’  ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่รวบรวมความรู้  เทคโนโลยีโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมไอทีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม การเลือกโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในตลาด และจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำให้องค์กรของคุณให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน  รวมถึงกลยุทธ์ในการรับมือกับภัยคุกคาม พร้อมด้วยเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณ  และวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการดูแลระบบเครือข่าย ขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการอัพเดทเทรนด์  แนวโน้ม และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับในการเสวนาช่วง Panel Discussion กับหัวข้อ “Change your experience with the best of security and network Solutions” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้มาแชร์องค์ความรู้ในมุมของการวางแผน การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำประสบการณ์ องค์ความรู้มาร่วมแบ่งปันและเพื่อเป็นวิทยาทาน แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา, บริษัทผู้เข้าร่วมงาน ในองค์กรต่างๆ นำประประยุกต์ใช้ต่อไป  โดยมี ดร. เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการประจำรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์  (กสทช.)  และประธานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ (กทค.) และคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)   พร้อมด้วยดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA และ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ศต.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคุณณัฐ  พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ซึ่งทั้ง 4 ท่านถือเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ให้แก่องค์กรได้เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามออนไลน์ รวมถึงการตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรในวันนี้

About Author

syndana

syndana

Partners