ทรู ชี้แจงเจตนารมณ์ชัดเจน เดินหน้าปรับแก้ 6 ประเด็นในสัญญาตามมติ กทค.

โดย shyboy | 27 กรกฎาคม 2555 เมื่อ 13:18 น. | อ่าน 18

27 กรกฎาคม 2555 – บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ขอแสดงเจตจำนงในการดำเนินการแก้ไขสัญญา3G ระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มทรูให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แต่ในกรณีเรื่องการทำสัญญาฉบับใหม่ บริษัทยังมิได้รับทราบอย่างเป็นทางการ และไม่เคยมีการหารือกันในกรณีนี้มาก่อน บริษัทในฐานะคู่สัญญาเห็นว่าไม่ควรทำ เพราะว่าสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันมานั้นได้ดำเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานอย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง กทค. เองได้มีความเห็นให้ปรับแก้ในสัญญา 6 ประเด็นเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความต้องการที่จะเป็นคู่ค้าที่ดีกับ กสท ในการประกอบธุรกิจ 3Gกับ กสท ต่อไป และจะมุ่งมั่นดำเนินการตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้แล้วกับ กสท อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประเทศ และต่อ กสท ตลอดจนลูกค้าที่บริษัทให้บริการอยู่

บริษัทมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ กสท ในการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อ ตามที่ กทค. มีมติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners