Samsung จดทะเบียนเพิ่มอีก 3 ชื่อรุ่นใหม่ Galaxy Rush, Galaxy Amp, และ Galaxy Helm

โดย Ororo | 27 พฤษภาคม 2555 เมื่อ 10:12 น. | อ่าน 74

ก่อนที่ Samsung จะผลิต Smartphone ออกสู่ตลาดให้เราจับจองเป็นเจ้าของกันนั้นต้องมีการจดทะเบียนชื่อรุ่นให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งในคราวนี้ Samsung ได้ยื่นเรื่องจดทะเบียนชื่อทางการค้าเพิ่มอีก 3 รุ่น ได้แก่ Galaxy Rush, Galaxy Amp, และ Galaxy Helm

น่าเสียดายว่า Galaxy ทั้ง 3 รุ่นใหม่นี้ไม่มีปริศนาของข้อมูลรายละเอียดหรือสเปคแต่อย่างใด มีโอกาสเป็นไปได้ว่า Samsung อาจจะไม่ได้ใช้ 3 ชื่อนี้ใน final product หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อในภายหลังก็เป็นไปได้อีกเช่นกัน หรือว่าอาจจะเป็นชื่อรุ่นของ Galaxy S III เมื่อทำตลาดกับ 3 เครือข่ายใหญ่ในอเมริกาเช่นเดียวกับ Galaxy S และ Galaxy S II ที่มักจะมีชื่อเล่นแปลกๆติดมาด้วย อีกไม่นานเราคงได้ทราบกันครับ

ที่มา: Pocketnow

About Author

Ororo

Ororo

Partners