ทรู ร่วมใจสวมและแจกจ่ายสายรัดข้อมือสีชมพู เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย shyboy | 6 ธันวาคม 2550 เมื่อ 01:38 น. | อ่าน 397
ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มทรูร่วมใจสวมสายรัดข้อมือสีชมพู เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม 2550: นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (แถวหลังคนที่ 4 จากขวา)ผู้อำนวยการบริหารด้าน Corporate Solutions, Wholesales     & Data นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (แถวหลังคนที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด  นายปพนธ์  รัตนชัยกานนท์ (แถวหลังคนแรกจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายเจรย์  วิชัยดิษฐ (แถวหลังคนที่ 2 จากซ้าย)        รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสายงาน Human Resources Consulting และนายธีราวุฒิ  คงปรีชา (แถวหลังคนที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล,      หัวหน้าสายงานนโยบายกลยุทธ์และบริหารความเปลี่ยนแปลง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน         กลุ่มทรูร่วมใจสวมสายรัดข้อมือสีชมพู เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners