Dell FX Architecture: ปฏิวัติทางเทคโนโลยีจากเดลล์เพื่อองค์กรธุรกิจที่มุ่งหน้าสู่ Software-defined Data Center

โดย nookzz | 27 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อ 18:17 น. | อ่าน 20

PowerEdge FX2 Rack Server with PowerEdge FC630 Blade Serversเดลล์แนะนำ Dell PowerEdge FX ใหม่ บนสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่ให้ความสามารถในการแบ่งระบบงานเป็นหน่วยย่อย (modularity) รวมถึงการปรับเพิ่มขนาด และประสิทธิภาพได้ตามความต้องการ (scalability)  โดยสถาปัตยกรรม FX ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถจัดการการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถปรับการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ให้เข้าสู่รูปแบบการทำงานที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ เดลล์ได้ร่วมกับอินเทลในการทำการสำรวจทั่วโลกเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ผู้มีอำนาจการตัดสินใจด้านไอทีกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า 75% ของผู้มีอำนาจการตัดสินใจด้านไอทีไม่ว่าจะมาจากองค์กรขนาดใดต่างต้องการทำให้ระบบไอทีที่พวกเขาดูแลสามารถทำงานได้ในรูปแบบเดียวกับเทคโนโลยี hyperscale ที่ใช้อยู่ในกลุ่มของผู้ให้บริการคลาวด์ นอกจากนี้ อีก 60% ยังบอกว่าปัจจุบัน พวกเขาใช้งานแอพพลิเคชันผสมกัน มีทั้งแอพพลิเคชันแบบดั้งเดิม และแอพพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งหากไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมแล้วการใช้งานแบบผสานกันในรูปแบบนี้จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเป็น

ที่สำคัญ องค์กรส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีมาแต่ดั้งเดิม และถูกจำกัดเพื่อการทำงานกับระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถประสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้ ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่าย ในการนำโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขยายได้ตามความต้องการ รวมทั้งสามารถใช้ซอฟท์แวร์ในการกำหนดการทำงานเข้ามาแทนที่ระบบที่มีอยู่เดิมยังเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลเกินกว่าจะลงทุนได้สำหรับหลายๆ บริษัท

ดังนั้น เดลล์จึงออกแบบสถาปัตยกรรม FX มาให้เพื่อบูรณาการเข้ากับระบบไอทีที่ลูกค้ามีอยู่แต่เดิม เพื่อช่วยให้สามารถขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสมรรถนะการทำงานของระบบได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก และด้วยการออกแบบให้มาพร้อม ความสามารถการจัดการบูรณาการ สถาปัตยกรรม FX จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง จัดการ และเพิ่มความสามารถเพื่อทำให้บล็อคของเวิร์กโหลดเฉพาะด้านของทรัพยากรด้านไอทีสมบูรณ์ ได้อย่างง่ายดาย

About Author

nookzz

nookzz