ทรู จับมือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปั้นคนข่าวรุ่นใหม่ จัดอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น 5 เน้นคุณภาพคู่จรรยาบรรณ

โดย shyboy | 2 ธันวาคม 2550 เมื่อ 23:48 น. | อ่าน 3
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างคนข่าววิทยุ-โทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2550

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2550 : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สร้างคนข่าววิทยุ-โทรทัศน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2550 สานฝันนิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 คน ฝึกทักษะ เรียนรู้จรรยาบรรณคนข่าวผ่านประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ พร้อมก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพ ณ นนท์นทีรีสอร์ท จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550


 


นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการฝึกอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” มาโดยตลอด ซึ่งรุ่นที่ 5 นี้ ทรู ยังเชื่อมั่นในแนวคิด ‘การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน’ โดยมุ่งหวังที่จะร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร พร้อมก้าวสู่วิชาชีพนักข่าว ให้สามารถใช้บริการ และเทคโนโลยีของกลุ่มทรู ที่พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ทั้ง 60 คนที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตของตนเอง”  


 


นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า “ด้วยภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้สื่อมวลชนในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปสื่ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสายงานวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งโครงการนี้จึงเป็นเสมือนบันไดสำหรับนิสิต นักศึกษาที่จะก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและจริยธรรม นอกเหนือไปจากการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้ สมาคมฯ จึงร่วมกับ ทรู จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”  ขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ในปีนี้ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาอบรมได้รับทั้งความรู้ ฝึกฝนทักษะ มีจริยธรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตนเองในวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อไป”


 


“ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของ ‘การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน’ ที่มีส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระข้อมูลอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” นางสาวเสาวนีย์ กล่าวปิดท้าย


 


ข้อมูลโครงการ “สายฟ้าน้อย”


“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจับประเด็นข่าว การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเขียนข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักข่าวรุ่นพี่ นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

About Author

shyboy

shyboy

Partners