ไมโครซอฟท์จัดทำเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย shyboy | 29 พฤศจิกายน 2550 เมื่อ 02:05 น. | อ่าน 17
ไมโครซอฟท์จัดทำเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์”

กรุงเทพ27 พฤศจิกายน 2550 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวเว็บไซต์ฉบับภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งสามารถเข้าชมได้ทางโฮมเพจของเอ็มเอสเอ็น (www.msn.co.th) ถือเป็นหนึ่งในบันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยครอบคลุมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ท่านในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา โดเมนของเว็บไซต์ใหม่นี้คือ http://th.msn.com/kingofthailand


 


นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทเวลาและพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเหล่าพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย เราชาวไทยทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชดำรัสและคำสอนอันมีค่าที่พระราชทานแก่พสกนิกร ไมโครซอฟท์และเอ็มเอสเอ็นจึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนาในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบโดยทั่วกัน”


 


เว็บไซต์ดังกล่าวจะเต็มไปด้วยเนื้อหาอันน่าสนใจ รูปภาพหายากรวมทั้งข้อมูลอันน่าประทับใจเกี่ยวกับโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังมีส่วนเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งนับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างกว้างขวางมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ตามชนบทที่ห่างไกลที่สุดในประเทศก็ตาม


 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลืออันหาที่สุดมิได้กับประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ ซึ่งเว็บไซต์นี้มีข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  รวมทั้งภูมิปัญญาอื่นๆ ที่พระองค์ทรงสั่งสมมานานหลายสิบปีจากการที่พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการนับพันโครงการ


 


เว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปชม


ผู้บริหารของไมโครซอฟท์แนะนำว่า ประชาชนคนไทยควรจะต้องทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเมตตาต่อคนไทย ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นช่องทางอันดีเยี่ยมที่จะได้ค้นคว้าความรู้เหล่านั้น


 


นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กล่าวว่า “ประชาชนคนไทยทุกคนคุ้นเคยกับภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารอันห่างไกล เพื่อทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกร เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมักจะได้รับการกล่าวถึงแต่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไมโครซอฟท์เข้ามามีบทบาทในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ซึ่งเว็บไซต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งเกษตรกรไทยที่ต้องการเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ”


 


 


มร. แกรนท์ วัตส์ ผู้จัดการทั่วไป ไมโครซอฟท์ ออนไลน์ เซอร์วิส กรุ๊ป ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เราหวังว่าปู่ย่าตายาย พ่อแม่ เด็กๆ ครูบาอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และแม้แต่คนทำงาน จะเข้าชมเว็บไซต์นี้ เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานให้กับประเทศไทย ประชาชนทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกควรจะหาเวลาในการเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้”


 


นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไมโครซอฟท์ให้ความไว้วางใจและชื่นชมผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้เว็บไซต์นี้เกิดขึ้น ไมโครซอฟท์จะไม่สามารถสร้างเว็บไซด์นี้ขึ้นมาได้เลยถ้าปราศจากการอุทิศตนทำงานหนักของหลายๆ คน หลายๆฝ่าย และหลายๆหน่วยงาน รวมทั้งนักประวัติศาสตร์และผู้รู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรุณาอุทิศเวลาและความรู้เพื่อโครงการนี้ เราต้องขอขอบคุณทีมค้นคว้าข้อมูลที่ทำงานอย่างหนักและเต็มความสามารถจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลจากทุกมุมของประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในชนบท”


 


ผู้บริหารของไมโครซอฟท์และเอ็มเอสเอ็นกล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาเว็บไซต์นี้เพิ่มเติม โดยจะมีการเพิ่มข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ไป


 


นางสาวปฐมา กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์เพื่อคนไทย ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เราจะใช้เวลาอีก 2 ปี ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มพระบรมฉายาลักษณ์และข้อมูลต่างๆ ของพระองค์ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไฟล์เสียง วิดีทัศน์ และคุณสมบัติต่างๆ ที่สื่อสารได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าและพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ


 


มร. วัตส์ กล่าวว่า “เว็บไซต์นี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ดียิ่งขึ้นว่า เอ็มเอสเอ็นมีความสนใจในการจัดทำสื่อออนไลน์ที่มีรูปลักษณ์แบบไทยๆ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาคุณสมบัติโดยรวมที่ทำให้เอ็มเอสเอ็นเป็นที่นิยมทั่วโลก ผมคิดว่าความมุ่งมั่นของเอ็มเอสเอ็นที่จัดทำเนื้อหาท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับคนไทยขึ้นมาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเราในประเทศไทย เรามีจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บท่าของเอ็มเอสเอ็นร้อยละ 82 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศไทย และเราเชื่อว่าความสนใจในเว็บไซต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะผลักดันให้ตัวเลขของผู้เยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น”


 


นอกจากนี้บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ให้การสนับสนุน มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ และกรุงเทพมหานครในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 9

About Author

shyboy

shyboy

Partners