ดีแทค ประกาศผล ดีแทคค้นฅนดี พ่อพิมพ์แห่งอุ้มผาง รับเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท

โดย shyboy | 27 พฤศจิกายน 2550 เมื่อ 03:22 น. | อ่าน 30
ดีแทค ประกาศผล “ดีแทคค้นฅนดี” มอบเงินสบทบ 5 โครงการ รวม 8 ล้านบาท ผลปรากฏ “ฅนดี” D 1 สมประสงค์ มั่งอะนะ ได้รับการให้กำลังใจสูงสุด

26 พฤศจิกายน 2550 – ดีแทคเผยโครงการ “ดีแทคค้นฅนดี” ที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ชมได้มีส่วนร่วมส่งกำลังใจ ผ่านทาง SMS และไปรษณียบัตร ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเศษที่ได้นำเรื่องราวการทำความดีของ “ฅนดี” ทั้ง 5 มาออกอากาศผ่านรายการ “ฅนค้นฅน” ทางช่อง 9 อสมท. ผลปรากฏ “ฅนดี” D 1 สมประสงค์ มั่งอะนะ ได้รับการให้กำลังใจสูงสุด ดีแทคมอบเงินสนับสนุนโครงการให้กับ “ฅนดี” ทั้ง 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 ล้านบาท

 

“ฅนดี” ทั้ง 5 คนที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการและถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีผ่านรายการ “ฅนค้นฅน” และได้การ SMS และไปรษณียบัตรจากผู้ชมมากที่สุด ประกอบด้วย

 

อันดับ 1 สมประสงค์ มั่งอะนะ (33.58%) พ่อพิมพ์แห่งอุ้มผาง กับเส้นทางที่เลือกเดิน สู่โรงเรียนชายขอบ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในดงดอย ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท โดยวางแผนนำเงินทุนสนับสนุนโครงการไปเป็นทุนปรับพื้นที่โรงเรียนซึ่งมีสภาพเป็นเนินเขาให้เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวและจัดทำโรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตและรายได้ ก่อสร้างอาคารสำหรับทำการบ้าน อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน ก่อสร้างต่อเติมห้องสมุด เพื่อให้เป็นห้องสมุดเสียง ห้องสืบค้น ห้องเก็บรักษาหนังสืออ้างอิง และห้องนอนอ่านหนังสือ และจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อนำไปใช้งานในพื้นที่ทุรกันดาร

 

อันดับ 2 พงศา ชูแนม (25.29%) ข้าราชการป่าไม้รุ่นใหม่ผู้เชื่อมั่นว่าการรักษาป่าให้คงอยู่ไม่ใช่แค่การดูแลป่าไม้ไม่ให้คนมาทำลาย แต่ต้องดูแล “คน” เพื่อไม่ให้มาทำลายป่า กับงานเครือข่ายชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำหลังสวน” ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1.8 ล้านบาท โดยนำไปจัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพธนาคารต้นไม้ โดยให้ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ แล้วปลูกต้นไม้บนที่ดินทำกินของตนเองหรือที่สาธารณะของชุมชน จากนั้นจึงนำต้นไม้ที่ปลูกไปขึ้นละประเมินค่าต้นไม้เป็นทรัพย์ เพื่อนำทรัพย์ตามมูลค่าไปใช้กับรัฐ เช่น การปลดเปลื้องหนี้ การประกันตัวผู้ต้องหา หรือกรณีอื่น ๆ ที่ใช้หลักทรัพย์กับรัฐ โดยเงินทุนก้อนนี้ได้ถูกนำไปให้การสนับสนุนเป็นเงินสำรองจ่ายในการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน กิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในธนาคารต้นไม้ตามชุมชนต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเปิดธนาคารต้นไม้สาขา ปัจจุบันมีธนาคารต้นไม้เกิดขึ้นแล้ว 21 สาขา

 

อันดับ 3 ได้แก่ ธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ (17.32%) ชายพิการผู้ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความไม่เท่าเทียม โดยนำเงินทุนสนับสนุนโครงการไปจัดสร้างที่ตั้งสำนักงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ขยายแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไปในจังหวัดขยายผล ได้แก่ ราชบุรี บุรีรัมย์ พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการในชุมชนให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนแบบตัวต่อตัวในภาวะวิกฤติ บริการห้องทดลองอยู่สำหรับผู้พิการรุนแรง บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ รวมทั้งจัดอบรมแกนนำหลักสูตรผู้นำคนพิการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

 

อันดับ 4 เกษร วงศ์มณี (15.52%) หมออนามัยแห่งเพชรบูรณ์ ผู้ตระหนักถึงการแทนคุณแผ่นดินเกิด กับงานสร้างสาธารณสุขในชนบทห่างไกล โดยจัดทำโครงการกายภาพบำบัดโรงพยาบาลตำบล ใน 13 โรงพยาบาลตำบล ในเขต อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและชุมชน และโครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขทุนชุมชนสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนทุนนักศึกษาทุนพยาบาลศาสตร์ ทันตภิบาล และพยาบาลชุมชน จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้บุคลากรสาธารณสุขทุนชุมชนได้ศึกษาและจบกลับมาทำงานอย่างมีคุณภาพ

 

อันดับ 5 กรรณิการ์ มีพันธ์ (8.30%) สตรีที่ต่อสู้เพื่อให้หมาจรจัดไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ค่า กับการทำงานของเครือข่ายคนรักหมาที่จะ “สู้เพื่อหมา” ได้จัดทำโครงการเพื่อนข้างถนน อันประกอบด้วย โครงการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดตามชุมชนและวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการสร้างบ้านพักสุนัข 1 แห่งย่านสุวินทวงศ์ บนที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากเพื่อนในโครงการ โครงการทำไดอารี่เพื่อเพื่อนข้างถนน โดยร่วมกับกลุ่มช่วยเหลือสุนัขในพันทิปดอทคอม จัดทำไดอารี่ออกจำหน่ายเพื่อนำกำไรมาช่วยเหลือกองทุน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนบัญชีฉุกเฉินรักษาสุนัขจรจัด กองทุนบัญชี 4 ขา 1 หางไม่ต่างกัน รักษาสุนัขจรจัดและแมวป่วย กองทุนช่วยเหลือค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลสุนัขจรจัด และโครงการเงินทุนเพื่อการรักษาพยาบาลสุนัขที่ป่วยและบาดเจ็บ โดยจัดส่งไปรักษายังคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์

 

โดยอันดับ 3-5 จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ 1.4 ล้านบาท

 

“ฅนดี” ทั้ง 5 จะได้รับเงินรางวัลส่วนตัว จากการให้กำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมท่านละ 100,000 บาท จากจำนวนเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการ โดยเงินสนับสุนนนอกเหนือจากนั้นจะนำไปต่อยอดโครงการที่ทำเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ติดตามชมการต่อยอดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ 5 คนดี ผ่านรายการ “ฅนค้นฅน” ทางช่อง 9 อสมท. ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไป.


 

About Author

shyboy

shyboy

Partners