ดีแทคขอเชิญเที่ยวชมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เสริมสร้างสายใยความรักความผูกพันกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม

โดย shyboy | 30 ตุลาคม 2550 เมื่อ 19:08 น. | อ่าน 11
dtac ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเมาลิดกลางฯ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ดีแทคขอเชิญเที่ยวชมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เสริมสร้างสายใยความรักความผูกพันกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม

 

30 ตุลาคม 2550 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเมาลิดกลางฯ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ. คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2550 ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืน

 

งานเมาลิดกลางฯ ถือเป็นงานสำคัญระดับชาติที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ซ.ล.) โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์  ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางฯ ประจำปี ฮ.ศ. 1428  ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่จะรวมงานเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันของพสกนิกรชาวไทยมุสลิม รวมทั้งทรงเปิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ  อาทิ ตะมะกุรอ่าน หรือพิธีอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านโดยเยาวชนมุสลิมจากทั่วประเทศ การทดสอบทักษะเยาวชน การประกวดกอรี การออกร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีองค์กรมุสลิม ร่วมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยและชาวไทยมุสลิมได้ร่วมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนในชาติ เผยแพร่กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศโลกมุสลิมและแสดงภาพรวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาลอันไม่ขัดต่อหลักการของศาสนา โดยครั้งนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ดีแทคให้การสนับสนุน และยังได้จัดแสดงกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้สเตชั่น กิจกรรมโดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด แจกปฏิทินอิสลามที่ดีแทคจัดทำขึ้นเพื่อพี่น้องมุสลิม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners