เอไอเอส รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร

โดย nookzz | 26 พฤศจิกายน 2558 เมื่อ 17:46 น. | อ่าน 36

151125 Pic เอไอเอส รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร_1เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)และรางวัล Outstanding อีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทางการเงิน, ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, ด้านสินค้าและบริการ, ด้านการตลาด และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน“Thailand Corporate Excellence Awards 2015” ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

About Author

nookzz

nookzz

Partners