ดีแทคชำระค่าใบอนุญาต 3G งวดแรก

โดย nookzz | 26 ตุลาคม 2555 เมื่อ 14:40 น. | อ่าน 57

dtac , 3G , licences , NBTC ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ตัวแทนบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด มอบแคชเชียร์เช็ค จำนวน 5,872,500,000 บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สั่งจ่ายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อชำระค่าใบอนุญาตจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G งวดแรก พร้อมหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร โดยมีนางวิจิตรา พลับประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นตัวแทนรับมอบ

dtac , 3g license , nbtc

HUAWEI MatePad Pro

About Author

nookzz

nookzz

HUAWEI MatePad Pro

Partners