กสทช. จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้ DTAC AIS กสท 1.6, 1.2, 1.75 ล้านเลขหมายตามลำดับ

โดย shyboy | 26 กันยายน 2555 เมื่อ 00:56 น. | อ่าน 10

พ.อ. ดร.  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555) ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบตามที่กรมการทหารสื่อสารขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ และมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน UHF จำนวน 4 ย่านความถี่ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอมา

และอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.6 ล้านเลขหมาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.25 ล้านเลขหมาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.75 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ในส่วนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขต้องดำเนินการชำระค่าเลขหมายที่ได้รับไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาให้เรียบร้อยก่อน

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทาง กทค. ได้มอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

นายพิทยาพล จันทนะสาโร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz  ณ วันนี้  มีผู้ติดต่อขอรับแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล จำนวน 17 บริษัท โดยบริษัทที่มาขอรับแบบคำขอรายล่าสุดได้แก่ บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ยังเปิดให้รับคำขอไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 และเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน กสทช.

นายพิทยาพลฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมว่า ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้กับผู้ประกอบการ มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโดยพิจารณาจาก ข้อมูลของผู้ประกอบการว่าคงเหลือเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อจำหน่ายอีกเท่าไหร่ สถิติของผู้ประกอบการย้อนไป 6 เดือนว่าจำหน่ายเลขหมายไปได้เท่าไหร่ และประมาณการจำหน่ายสำหรับ 6 เดือนข้างหน้า

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครั้งนี้ ไม่ได้มีการเตรียมเลขหมายโทรคมนาคมไว้พิเศษ เนื่องจากกระบวนการในการจัดสรรเลขหมายใช้เวลาในการพิจารณาจัดสรรไม่นาน ตามกระบวนการเมื่อมีการขอเลขหมายเข้ามา ก็จะส่งให้อนุกรรมเลขหมายโทรคมนาคมพิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการ ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมพิจารณาจัดสรรเลขหมาย

About Author

shyboy

shyboy

Partners