ไมโครซอฟท์ ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน

โดย RingRangRung | 26 พฤษภาคม 2559 เมื่อ 00:15 น. | อ่าน 5

MICROSOFT CORP. LOGOไมโครซอฟท์ คอร์ป ประกาศแผนการปรับปรุงธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานสูงสุด 1,850 ตำแหน่ง การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างและการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 200 ล้านดอลลาร์จะเกี่ยวข้องกับเงินชดเชยการเลิกจ้าง

“เรากำลังมุ่งเน้นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ซึ่งเราได้แยกความแตกต่างออกเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสามารถในการจัดการ และฟีเจอร์ Continuum ของเรา และกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกัน” สัตยา นาเดลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ กล่าว “เราจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับบริการคลาวด์ของเราบนทุกระบบปฏิบัติการมือถือต่อไป”

ไมโครซอฟท์คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องมีการปรับลดจำนวนพนักงานถึง 1,350 ตำแหน่งที่บริษัท Microsoft Mobile Oy ในฟินแลนด์ และอีก 500 ตำแหน่งทั่วโลก ขณะที่พนักงานที่ทำงานกับ Microsoft Oy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านการขายของไมโครซอฟท์ในเมืองเอสโปนั้น ไม่อยู่ในแผนการปรับลดพนักงาน

ผลจากการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้ไมโครซอฟท์มีค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน 2559 อันเนื่องมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในส่วน More Personal Computing

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการต่างๆ ตามที่มีการประกาศในวันนี้ จะแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ก่อนสิ้นสุดปีปฏิทิน และเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบการเงินหน้าของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีการนำเสนอในการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ของไมโครซอฟท์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 และในรายงานประจำปี 2559 Form 10-K

ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @microsoft) คือแพลตฟอร์มชั้นนำ และเป็นบริษัทที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถการทำงานสำหรับโลกยุค mobile-first, cloud-first ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังอำนาจให้ทุกคนและทุกองค์กรบนโลกใบนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

ข้อความที่มีลักณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต: ข้อความบางข้อความในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ ที่นอกเหนือไปจากข้อมูลในอดีต ได้แก่ การประมาณการ การคาดการณ์ ข้อความที่เกี่ยวกับแผนธุรกิจของเรา วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานที่มีการคาดการณ์ และสมมติฐานที่ข้อความเหล่านั้นได้อ้างอิงถึง ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็น “การคาดการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538  (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), มาตรา 27A แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปี 2476 (Section 27A of the Securities Act of 1933) และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ปี 2477 (Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934) ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้สามารถบ่งชี้โดยทั่วไปได้ด้วยคำว่า “เชื่อ” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “คาดหวัง” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “กลยุทธ์” “อนาคต” “โอกาส” “แผน” “อาจจะ” “ควร”  “จะ” “น่าจะ” “จะเป็น” “จะยังคง” “มีความเป็นไปได้ว่า” และคำที่มีความหมายคล้ายกัน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อ้างอิงกับการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบัน ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลทีเกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ผลทีเกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์นั้นได้ถูกรวมไว้อยู่ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงาน Forms 10-K และ 10-Q ของเรา เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ให้เป็นไปตามข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นใด

About Author

RingRangRung

RingRangRung